*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Dat er nauwe banden bestaan tussen Europese beleidsmakers en private ondernemingen is geen nieuws. Maar in het licht van het aankomende TTIP-verdrag – dat kan beschouwd worden als het grootste en meest omvangrijke vrijhandelsakkoord ooit – besloot Coroporate Europe om de banden tussen politiek en bedrijfsleven aan een onderzoek te onderwerpen. De resultaten zijn vrij onthutsend en reveleren hoezeer TTIP het gevolg is van lobbywerk.

Het onderzoek van CorporateEurope toont mooi aan hoe er een uitdrukkelijke link bestaat tussen een draaideurpolitiek en lobbywerk. Die link werkt ongeveer als volgt: iemand bekleedt een publiek mandaat binnen de Europese instellingen. Op een bepaald moment wordt het publiek mandaat afgebroken en gaat de betrokkene voor een private actor werken, een private actor die grote belangen heeft in, bijvoorbeeld, het tot stand komen van TTIP. Cru gesteld: grote bedrijven en lobbygroepen plukken mensen weg van een publiek mandaat en zetten hen in als pionnen voor eigen belangen.

Laten we even ingaan op enkele voorbeelden.

Karel De Gucht

Als Eurocommissaris voor Handel onder het voorzitterschap van Barroso bekleedde De Gucht een belangrijke rol in het tot stand komen van TTIP. Hij startte de gesprekken tussen de VS en de EU op en was verantwoordelijk voor de toevoeging van het controversiële ISDS.

Momenteel staat De Gucht op het punt om toe te treden tot de raad van bestuur van Belgacom. Hij kreeg daarvoor groen licht van de Commissie. Belgacom maakt echter deel uit van de internationale lobbygroep ETNO. ETNO staat voor European Telecommunications Network Operators’ Association. ETNO was als lobbygroep heel sterk actief wanneer De Gucht commissaris was. Skynet/Belgacom in het bijzonder drukte hard zijn stempel op het in het TTIP opgenomen luik over intellectuele eigendomsrechten.

De telecomsector was de derde grootste lobbygroep tijdens de TTIP-onderhandelingen. Concreet betekent dit dat de telecomsector één van de sectoren was die veelvuldig en achter gesloten deuren samenzat met het Generaal Directoraat voor Handel (hierna GD Handel).

De Europese Commissie benadrukt dat De Gucht het vertrouwelijke karakter van het besluitvormingsproces binnen de commissie niet mag schaden wanneer hij toetreedt tot de raad van bestuur van Belgacom. Evenmin mag hij zich actief bezighouden met lobbyen. Maar de vraag is natuurlijk of een dergelijke scheiding en geheimhouding überhaupt mogelijk is. Het staat in ieder geval vast dat er voor de telecomsector grote belangen spelen, en dat het uiterst voordelig is om de voormalige commissaris voor Handel binnen de rangen te hebben.

John Clancey

Clancey was de woordvoerder van De Gucht toen die commissaris was en één van de meest agressieve verdedigers van TTIP. De Brit vertrok samen met De Gucht. Hij maakt nu het mooie weer bij de lobbyfirma FTI Consulting. De firma specialiseert zich vooral in politieke communicatie met betrekking tot handel en buitenlandse aangelegenheden.

De klanten van FTI Consulting? Het frackingbedrijf Cuadrilla, internetreuzen als Facebook en Google, het farmaceutisch bedrijf Novartis en het oliebedrijf Haliburton – om er enkele te noemen.

Officieel heeft Clancey niets te maken met lobbywerk rond TTIP. Hij kreeg immers net als als De Gucht een zwijgplicht opgelegd en mocht niet uit de biecht praten over interne beslissingsprocedures bij de Commissie. Vraag is echter of dit wat voorstelt. De zwijgplicht voor de Brit geldt tot … zes maanden na het vertrek bij de Commissie.

Maria Trallero

De Spaanse Trallero werkte voor het GD Handel tussen 2005 en 2012. Tijdens het uitoefenen van die functie was ze mede verantwoordelijk voor het afsluiten van enkele kleinere handelsovereenkomsten. Ze verdedigde ook de belangen van de EU in de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Momenteel is ze Director of Trade Policy bij The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Deze organisatie is in Brussel gevestigd en kan beschouwd worden als één van de grootste lobbygroepen van de farmaceutische sector.

Vanuit haar huidige functie oefent Trallero rechtstreeks druk uit op het verloop van de TTIP-onderhandelingen. EFPIA is één van de meest actieve lobbygroepen. In 2014 werd meer dan vijf miljoen euro gepompt in lobbyen. Dat betekent bijna een vertienvoudiging van het budget ten opzichte van 2013. Er waren veelvuldige vergaderingen – tenminste tien in de periode april 2013 en november 2014 – tussen DG Handel en EFPIA. Of anders gezegd, tussen Trallero’s vorige werkgever en haar huidige werhref=”http://corporateeurope.org/revolving-doors/2015/07/revolving-door-kgever.

De Europese Commissie had geen enkel bezwaar tegenover de carrièreswitch van Trallero.

Info uit dit artikel is overgenomen van CorporateEurope. Het volledige en integrale rapport van CorporateEurope kan u hierlezen.

Bron

 

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster