zaterdag, september 23

Amerikaans economisch imperialisme: ‘Met TTIP pakt VS de rechtsorde en rechtspraak van soevereine landen af’ – Vrijhandelsverdrag gaat minimaal 1 miljoen tot 2 miljoen banen kosten

Het vrijhandelsverdrag TTIP dat de EU met de VS wil sluiten, lijkt op het punt van mislukken te staan. Eén van de belangrijkste redenen is dat de Amerikanen eisen dat de bescherming van de sociale zekerheid in Europa wordt opgeheven. Daarmee zullen niet alleen werknemers en werkgevers, maar ook werklozen vogelvrij worden verklaard, waardoor net als in Amerika tientallen miljoenen ouderen, chronisch zieken en andere kansarmen in diepe armoede zullen worden gestort. Houdt Brussel eindelijk eens een keertje zijn rug recht, of gaat het straks zoals gebruikelijk toch door de knieën voor Washington?

Al maanden weigeren de Amerikanen ook maar enige concessie te doen aan Europa. Ze willen per se dat de EU zijn fysieke, sociale, politieke en gerechtelijke systemen volledig opent voor grote Amerikaanse multinationals, die daardoor letterlijk alle macht krijgen. Een van de beruchtste gevaren is dat het gehate concern Monsanto dan Europa kan dwingen zijn met giftige, zeer kankerverwekkende stoffen gevulde producten af te nemen.

‘Economische NAVO’

Volgens de website EUObserver zijn de Europese onderhandelaars na 3 jaar praten inmiddels dermate gefrustreerd, dat ze niet meer geloven dat het TTIP erdoor zal komen. Dat is zeer opmerkelijk, aangezien EUObserver een overtuigde pro-EU website is en tot nu toe positief heeft bericht over het vrijhandelsverdrag –overigens een misleidende term, aangezien het ook om een politiek verdrag gaat dat uiteindelijk tot een Unie tussen Europa en Noord Amerika moet leiden. Het TTIP wordt door onderzoeksjournalisten daarom ook wel ‘de economische NAVO’ genoemd (3).

Nog altijd grote kloof

Na al die tijd is de enorme kloof tussen de Amerikanen en Europeanen nog steeds niet overbrugt. De Amerikanen willen dat alle publieke en sociale diensten, zoals de gezondheidszorg, worden opengesteld voor hun ondernemingen – een taboe voor de EU, want daardoor zullen de verzekeringspremies die wij nu betalen hoogstwaarschijnlijk binnen korte tijd verveelvoudigen, waardoor de huidige gezondheidszorg voor de meeste gewone mensen onbetaalbaar zal worden – net als in de VS het geval is, zeker na het invoeren van ‘Obamacare’.

De EU eist op zijn beurt dat aanbestedingen voor Amerikaanse projecten worden opengesteld voor Europese bedrijven. Dat is nu juist iets wat Washington pertinent weigert; het wil de eigen Amerikaanse ondernemingen maximaal beschermen, maar de kansen en bescherming van Europese bedrijven juist maximaal afbreken.

Einde sociale zekerheid ‘totaal onacceptabel’

De Amerikanen strijden met gebalde vuisten, zeer tot ergernis van de EU, aldus de EUObserver. Vooral de eis dat de EU alle voorbehouden voor het beschermen van zijn sociale zekerheid moet laten vallen, is ‘een totaal onacceptabel voorstel’, aldus een onderhandelaar.

Daarnaast zijn Amerikaanse banken en andere financiële spelers bang dat ze vanwege hun dubieuze speculaties tijdens de schuldencrisis worden aangeklaagd voor Europese rechtbanken, en tot het betalen van hoge schadevergoedingen worden gedwongen. De VS wil deze banken beschermen door zijn eigen banken en bedrijven immuun te maken voor het Europese gerechtelijke systeem (2).

Commissie wil verdrag erdoor drukken

Ook de spanningen in en tussen de EU-lidstaten over het verdrag nemen toen, want in juni verschijnt het juridische rapport of het CETA (verdrag met Canada) –en daarmee ook het TTIP- nu wel of niet uitsluitend onder de zeggenschap van de Europese Commissie valt. Volgens EU experts lijkt het er sterk op dat de verdragen echter door alle lidstaten goédgekeurd moeten worden. Blijkt echter de Commissie het alleenrecht te hebben, dan zijn de rapen gaar, want de Commissie wil het TTIP hoe dan ook ondertekenen, ondanks de wetenschap dat dit verdrag voor miljoenen Europeanen verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Dat was en is de enige reden waarom de onderhandelingen over dit verdrag geheim worden gehouden.

Dat de Europese Commissie zich totaal niets gelegen laat liggen aan de toekomst van ‘zijn’ onderdanen, weten we al langer, en blijkt ook uit het feit dat dit ongekozen, anti-democratische Brusselse Politburo ook visumvrij reizen voor 80 miljoen Turken erdoor wil drukken. Deze maatregel zal minstens zulke schadelijke gevolgen voor de autochtone Europeaan hebben als het TTIP vrijhandelsverdrag.

Het CETA is wel wat vriendelijker voor Europa dan het TTIP, maar is desondanks eveneens omstreden. De Oostenrijkse SPÖ heeft al laten weten dat hun land het CETA afwijst. Onduidelijk is nog of dit de officiële positie van de regering in Wenen is of wordt. (1)

‘Amerikaans economisch imperialisme’

Vaste Infowars onderzoeksjournalist Paul Craig Roberts, voormalig lid van de regering Reagan, schreef onlangs dat het TTIP niets anders dan ‘Amerikaans economisch imperialisme’ is, waarmee de VS ‘de rechtsorde en rechtspraak van soevereine landen waar het zaken mee doet, wil afpakken,’ en totaal ondergeschikt wil maken aan de belangen –en dus macht- van de Amerikaanse multinationals.

Robert waarschuwt dat de Amerikanen al onze wetten en regels, of dat nu om de sociale zekerheid, het milieu, de voedselveiligheid of de bescherming van werknemers gaat, als ‘handelsbelemmeringen’ zien die moeten worden weggenomen, zodat de winst van deze ondernemingen gemaximaliseerd kan worden.

Bovendien krijgen deze bedrijven het recht om landen die weigeren aan hun eisen te voldoen, aan te klagen. Dit kan en zal de Europese belastingbetalers vele miljarden euro’s aan ‘schade’vergoedingen gaan kosten, waarmee de managerselite zichzelf nog verder zal verrijken. (4)

Minimaal 1 tot 2 miljoen banen verloren

Jones: ‘Als de betrokken bevolkingen zouden weten hoe hier door de mangel worden gehaald, zouden ze massaal protesteren.’ Van de door politici en media beloofde voordelen en economische groei (5) zal volgens hem absoluut zeker helemaal niets terecht komen. ‘Het verdrag dient niet de belangen van de bevolking, maar enkel die van de concerns.’

Officiële statistieken wijzen nu al uit dat het TTIP minimaal 1 miljoen banen zal gaan kosten, en vermoedelijk zelfs het dubbele. ‘Inmiddels weten we dat de EU onderhandelaars bereid zijn om belangrijke terreinen van onze economie zomaar op te geven, zonder te kijken naar de gevolgen voor de mensen.’ Daarbij stelt de Europese Commissie zeer misleidend voor dat men de Europese standaarden ‘niet zal verlagen’. Inderdaad, ze worden niet verlaagd, ze worden in het TTIP geheel opgeheven, en overgeleverd aan de Amerikaanse willekeur.

Parlementen buitenspel gezet

De Europese Commissie zal de komende maanden al het mogelijke doen om de nationale parlementen buitenspel te zetten, en als dat onverhoopt niet lukt, deze onder zo groot mogelijke druk te zetten en desnoods te dreigen en te chanteren om zonder protest akkoord te gaan met het TTIP. En zodra dit verdrag er eenmaal ligt, is de sociale en economische ondergang van onze huidige samenleving dankzij Brussel en het immer slaafs volgende Den Haag bezegeld.

Hier kunt u nog steeds een petitie ondertekenen om een referendum over het TTIP en CETA af te dwingen.

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) KOPP
(4) KOPP
(5) NU

Share.