vrijdag, september 29

‘Turkse en Marokkaanse jongeren voelen zich geen deel van Nederland’

Veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf voelen zich geen onderdeel van de Nederlandse samenleving.

Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek onder zo’n 3000 niet-westerse allochtonen dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag heeft gepubliceerd.

Ongeveer de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich vooral Turks of Marokkaans en gaat vaak om met personen van dezelfde afkomst. Zij voelen zich ondanks hun ‘nieuwe’ paspoort geen of slechts in geringe mate Nederlander. Zij zijn relatief vaak negatief over autochtone Nederlanders en de manier waarop die tegen migranten aankijken.

Uitsluiting
Onder jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst leeft een sterk en breed gedeeld gevoel van uitsluiting. Zij voelen zich apart gezet, niet gezien als individuele burgers, maar alleen als lid van een migrantengroep en als moslim, komt verder uit het onderzoek naar voren.

Onder deze jongeren leeft wantrouwen tegenover de Nederlandse media, de landelijke politiek en de politie. Dit draagt bij aan het gevoel geen onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving.

Aanleiding voor het SCP-onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was een opiniepeiling waaruit zou blijken dat er onder jongeren van Turkse komaf veel steun zou leven voor Islamitische Staat (IS) en religieus geïnspireerd geweld.

Islamitische Staat
Uit het SCP-onderzoek blijkt dat meer dan 90 procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders geen begrip heeft voor jongeren die uitreizen om voor IS te strijden of voor personen die geweld gebruiken voor hun geloof.

Onder zo’n 120 ondervraagde jongeren leeft iets meer begrip dan onder ouderen uit die migrantengroepen. Maar ook onder de jongeren heeft een overgrote meerderheid van ruim 80 procent geen begrip voor IS en religieus geïnspireerd geweld.

Minister Lodewijk Asscher (Integratie) voelt zich door het onderzoek gesterkt in zijn overtuiging ”hoe belangrijk het is om elkaar te zien als individu”. Hij noemde het een ”geruststelling” dat het grootste deel van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders geen begrip heeft voor religieus gemotiveerd geweld.

‘Moslims voelen zich geen deel van Nederland’ ‘Moslims voelen zich geen deel van Nederland’

Share.