Grijpt Erdogan straks naar de 90 kernbommen op NAVO basis Incirlik? – Bijna 500 gematigde Turkse imams vervangen door geestelijken van extremistische Moslim Broederschap terreurorganisatie – Wereldfederatie Moslimgeestelijken verklaart Erdogan de facto tot hoogste afgezant Allah op Aarde – Teken online petitie om Turkije uit EU te houden

Yeni Safak is één van de belangrijkste spreekbuizen van de Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan. Safaks topjournalist Ibrahim Karagül beschuldigt de Verenigde Staten ervan achter de coup van afgelopen weekend te zitten, en dat dit neerkomt op een Amerikaanse oorlogsverklaring aan Turkije. Gezien het tijdelijk afsluiten van de NAVO luchtmachtbasis Incirlik, en de tegenreactie van de VS, dat het luchtruim tot september sloot voor alle vliegtuigen van Turkish Airways (3), valt te vrezen dat Erdogan in de toekomst een greep doet naar de 50 tot 90 kernbommen die op de basis liggen opgeslagen. Waarmee Europa dan met een nucleair bewapende islamistische dictator te maken krijgt, die er om bekend staat niet voor chantage, dwang, dreigementen, vervolgingen en massamoord terug te schrikken.

‘Amerika heeft geprobeerd onze president te vermoorden’

‘Ik zeg luid en duidelijk: de Amerikaanse regering heeft via de Gülen terreurorganisatie de coup in Turkije gepland en geprobeerd een burgeroorlog te veroorzaken, zodat ons volk elkaar zou vermoorden. De VS is degene die deze couppoging heeft gepland en uitgevoerd. De Amerikaanse regering, die een terreurorganisatie beschermt, zou tot een land dat het terrorisme steunt moeten worden bestempeld. De VS probeerde Erdogan te vermoorden. Ik zeg het heel duidelijk: de Amerikaanse regering heeft direct geprobeerd de president van de Turkse republiek te vermoorden.’

Dat het Erdogan menens is, blijkt wel uit het feit dat hij afggelopen zaterdag de stroom naar het Amerikaanse deel van de luchtmachtbasis Incirlik liet afsluiten. Niet alleen kwamen daardoor zo’n 1000 Amerikanen in gevaar, maar ook de 50 tot 90 kernbommen die daar liggen opgeslagen. De volgende dag konden Amerikaanse toestellen weer gewoon opstijgen, maar de ernstige waarschuwing aan het adres van Washington was gegeven. (7)

Erdogan zuivert al zijn tegenstanders weg

Vrijwel niemand twijfelt er nog aan dat de staatsgreep van afgelopen weekend een uitgelokte en deels in scene (4) gezette ‘false flag’ operatie was, het Turkse ‘Reichstag’ moment, zoals we gelijk al schreven. Echte coupplegers hadden het nooit zo snel opgegeven, en zouden het buitenkansje Erdogan te kunnen vermoorden, nooit aan zich voorbij hebben laten gaan. Dat werd nog eens onbedoeld bevestigd door de Turkse overheid, die verklaarde dat Erdogans toestel door twee F-16’s op de korrel genomen, maar dat de piloten ‘om mysterieuze redenen’ niet schoten. (6)

Zo mysterieus is die reden niet als bedacht wordt dat de staatsgreep er feitelijk eentje was van Erdogan zélf, die in de dagen erna zo’n 50.000 tot 60.000 van zijn tegenstanders in het leger, bij de politie, in de gerechtelijke macht en in het onderwijs en elders liet arresteren of uit hun functie liet zetten.

Zelfs op het bureau van de president werden 250 man weggezuiverd, en nog eens 1500 bij het ministerie van Financiën. Wat voor functie je in Turkije ook hebt, als je niet volledig voor Erdogan bent, dan kun je vertrekken. En ben je openlijk tegen hem, dan loop je een enorm risico om zonder proces voor onbepaalde tijd in de gevangenis te worden gegooid. Of te worden vermoord, zoals onder andere de belangrijkste Turkse verantwoordelijke voor de strijd tegen ISIS overkwam (5).

Wereldfederatie Moslimgeestelijken: Erdogan hoogste afgezant Allah

Onopgemerkt in het Westen, maar minstens zo ingrijpend is het schorsen van 492 gematigde imams en andere moslimgeestelijken, die allemaal worden vervangen door geestelijken van de extremistische Moslim Broederschap, die in Egypte niet voor niets tot terreurorganisatie werd bestempeld.

In Europa en Amerika eveneens volledig genegeerd, maar uitvoerig bericht door alle Arabische en islamitische media: de gezaghebbende Wereldfederatie van Moslimgeestelijken heeft bij monde van sheikh Yusuf Qaradawi –dezelfde die al zo vaak heeft opgeroepen alle Joden uit te roeien- onomwonden zijn steun aan Erdogan toegezegd, en hem de facto zelfs tot de hoogste afgezant van Allah op Aarde uitgeroepen, door te verklaren dat ‘de engel Gabriel en de rechtvaardige (in de hemel) met u zijn. En daarna zullen de engelen worden onthuld.’  Dit is islamitische taal waarmee de komst van de Mahdi, de islamitische messias die de hele wereld met geweld zal onderwerpen aan de islam, wordt aangekondigd (2).

Dictator bewapend met kernbommen

Karagül schrijft dan ook dat 15 juli 2016 een historische dag is voor Turkije, een ‘nieuwe onafhankelijkheidsoorlog’ zelfs, die in slechts één dag werd beslist. De secularisten hebben definitief verloren van de islamisten, en vanaf nu zal Turkije in nog sneller tempo een radicaal islamitische staat worden, met een beetje ‘pech’ zelfs bewapend met kernbommen. Zodra dat het geval is, dan zal Erdogan zonder enige twijfel deze wapens gaan gebruiken om allereerst Europa te chanteren en te doen buigen voor zijn wil – voor zover dat nu al niet het geval is.

Amerika en Europa zijn nu al de vijand

En denk niet dat NAVO-lid Turkije ‘bondgenoten’ Amerika en Europa in werkelijkheid niet als de vijand beschouwt. Karagül schrijft dat ‘als zij (de coupplegers) erin waren geslaagd, dan had men in Amerika en Europa gejuicht van vreugde, want zij vechten tegen ons, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog…. Maar ze zullen nooit in staat zijn in het lot van dit land tussenbeide te komen. Het zal ze niet lukken het pad van dit land te stoppen, noch de koers van de geschiedenis te veranderen.’

Erdogan zal imperialistische oorlogen gaan voeren

De journalist schrijft dat Erdogan vanuit de hele wereld wordt bedreigd en aangevallen. ‘De confrontatie zal dan ook op de meest meedogenloze wijze plaatsvinden. Wij gaan nooit deze leiders van dit grootse pad verlaten. Wij zullen hen nooit in de steek laten; integendeel, we zullen elkaar nog sterker steunen. En we gaan de frontlinie schouder aan schouder uitbreiden, en de laatste verdediging van de strijd van het millennium uitvoeren.’ (1)

Dat is een nauwelijks verhulde aankondiging van de imperialistische oorlogen die Erdogan gepland heeft om het Ottomaanse Rijk in uiterlijk 2023 (in ieder geval gedeeltelijk) hersteld te hebben. Dat betekent dat hij oorlog gaat voeren tegen onder andere Syrië, Israël, Egypte en Griekenland.

Teken petitie om Turkije uit Europa te houden

De ChristenUnie is een online petitie gestart om Turkije uit de EU te houden, en om het door Brussel gewilde visumvrij reizen voor 80 miljoen Turkse moslims te stoppen. Alhoewel de taal ons nog lang niet ver genoeg gaat, roepen wij toch iedereen op om deze petitie te tekenen. Het is in ieder geval het begin van een hoognodige politieke bewustwording dat Europa met een nog veel groter gevaar wordt geconfronteerd dan zo’n 80 jaar geleden in Nazi Duitsland. Deze Turkse dictator heeft immers zijn zinnen gezet op kernwapens, iets waar de Duitse veiligheidsdiensten al jaren geleden voor waarschuwden.

Laatste (8e) wereldrijk krijgt nu snel vorm

Bij sommige christenen zou tevens het besef kunnen gaan doordringen dat het in de Bijbel geprofeteerde laatste (8e) wereldrijk nu snel vorm begint te krijgen. Dit herstelde 7e wereldrijk – het ‘beest dat van zijn dodelijk wond genas’- is het imperium dat in het verleden al 400 jaar over Jeruzalem heerste, en dat dit –ook bij monde van Erdogan zelf- in de toekomst opnieuw wil doen, en dan permanent: het Turks-Ottomaanse moslimrijk. Dit houdt in dat de allerlaatste fase van de eindtijd bijna is aangebroken.

Bronnen:

(1) Shoebat
(2) Shoebat
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Zero Hedge
(5) KOPP
(6) Zero Hedge
(7) Zero Hedge

Share.