Crisis is doelbewust gepland rond 23 juni, het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU

We hebben al vaak geschreven dat de gecombineerde financiële, economische en migrantencrisis in Europa doelbewust is veroorzaakt door de gevestigde orde, juist om zoveel chaos en onrust te stoken, dat de Europeanen als het ware zullen smeken hun laatste resten soevereiniteit over te dragen aan Brussel, dat zal beloven alles weer op te lossen, zolang wij maar akkoord gaan met een EU-superstaat. Op WikiLeaks is nu een transcript geplaatst tussen twee hoge IMF-officials, dat bevestigt dat het hier al lang niet meer om een complottheorie gaat. Het IMF is van plan om nog deze zomer een nieuwe Griekse crisis en financiële catastrofe te veroorzaken, met als doel Europa nog verder te destabiliseren.

Machtsgreep via milieu, terrorisme, financiën en euro

Een maand geleden erkende het voormalige hoofd van de Bank of England dat de economische depressie in Europa ‘het resultaat is van doelbewuste politieke keuzes van de EU elite.’ Datzelfde werd overigens al in 2008 voorspeld door een financieel strateeg van de AIG Banque, Bernard Connolly. Onder de kop ‘What Europe Wants’ noemde hij vier hoofdpunten waarmee Brussel de totale macht in Europa zou gaan grijpen:

* milieu: door onder het mom van het volledig uit de duim gezogen CO2/Global Warming ‘klimaatprobleem’ de lidstaten stap voor stap ertoe te brengen de zeggenschap over hun milieu- en energiebeleid uit handen te geven;

* terrorisme: terreuraanslagen aangrijpen om meer controle- en veiligheidsmaatregelen in te voeren, en de controle over de politieke en gerechtelijke macht naar zich toe te trekken;

* financiën: een grote crisis veroorzaken, waarmee twee vliegen in één klap worden geslagen, te weten de Europese vrije markt en de sterke Anglo-Saksische economieën, en deze laten besturen door een onder EU toezicht staande overkoepelende autoriteit, die uiteindelijk in een wereldregering moet overgaan;

* EMU: tegelijkertijd een grote euro-crisis in gang zetten, en vervolgens de Europeanen confronteren met maar één mogelijke ‘oplossing’, namelijk een Europese (economische, financiële en uiteindelijk ook politieke) regering.

IMF wil bewust financiële catastrofe veroorzaken

Op 19 maart 2016, dus nog maar twee weken geleden, hielden twee hoge IMF officials een teleconferentie, waar WikiLeaks het transcript van heeft gepubliceerd. Het gaat om Poul Thomsen, hoofd van de Europese afdeling van het IMF, en Delia Velkouleskou, hoofd van de IMF-missie voor Griekenland. Tijdens het gesprek hebben beiden het erover om Duitsland onder grote druk te zetten door te dreigen dat het IMF uit de Troika stapt als Griekenland niet een enorme schuldenkwijtschelding (op kosten van de Noord Europese belastingbetalers) krijgt.

To the point: Thomson en Velkouleskou zeggen dat het dreigen met een op handen zijnde nieuwe financiële catastrofe nodig is om de andere partijen er toe te dwingen om bijvoorbeeld nog verder te snijden in de pensioenen en arbeidsvoorwaarden. Of, zoals Bloomberg het treffend omschrijft: ‘een plan overwegen om een kredietgebeurtenis in Griekenland te veroorzaken en Europa te destabiliseren.’

Na de 3e Griekse bailout in augustus vorig jaar dringt het IMF voortdurend aan op een nieuwe Griekse schuldenkwijtschelding, wat alleen door een nieuwe noodsituatie te realiseren zou zijn. Dat ‘credit event’ wordt doelbewust gepland rond 23 juni, wanneer het Britse referendum over het EU-lidmaatschap (“Brexit’) wordt gehouden. Bloomberg merkt op dat het IMF daarmee de Griekse crisis wil gebruiken om Europa politiek aan het wankelen te brengen, en vooral de onwillige Duitsers (en Nederlanders) te dwingen de eisen van het IMF –op hun kosten een tientallen, mogelijk honderden miljarden euro’s hoge schuldenkwijtschelding- te slikken.

Uit het transcript:

Thomsen: Tja, ik weet het niet. Maar dit is… Ik denk er anders over. Wat gaat dit allemaal naar een beslispunt brengen? In het verleden is het maar één keer gebeurd dat er een besluit werd gemaakt, en dat was toen het geld serieus opraakte en ze op het punt stonden bankroet te gaan, toch?

Velkouleskou: Juist.

Thomsen: En dit gaat mogelijk opnieuw gebeuren. In dat geval sleept het zich aan tot juli. De Europeanen gaan daar duidelijk niet één maand voor het Brexit over praten. Op zeker moment zullen ze een pauze nemen, en het weer oppakken na het Europese referendum.

Velkouleskou: Dat klopt.

Thomsen: Dat is één mogelijkheid. Een andere is iets waarvan ik dacht dat het al gebeurd zou zijn, en waarover ik verrast ben dat dit nog niet is gebeurd. Dit vanwege de vluchtelingensituatie, dan nemen ze een besluit… dat ze een conclusie willen trekken, oké? En de Duitsers komen met het punt van het management… en feitelijk zeggen wij op dat moment: ‘Kijk, mevrouw Merkel, u moet zich afvragen en bedenken wat kostbaarder is: om akkoord te gaan met het IMF –zou de Bundestag soms zeggen ‘het IMF doet niet mee’?- of om de schuldenkwijtschelding te pikken die de Grieken volgens ons nodig hebben om ons aan boord te houden?’ Oké? Want daar gaat het echt om.’…..

Velkouleskou: ‘Ik ben het ermee eens dat we een gebeurtenis nodig hebben, maar ik weet niet welke. Maar ik denk dat (Eurogroep voorzitter Jeroen) Dijsselbloem probeert geen gebeurtenis te genereren, maar op de een of andere manier deze discussie over de schuld, die er feitelijk over gaat of wij uiteindelijk meedoen of niet, weer op te starten.’

Thomsen: ‘Ja, maar weet je, die discussie over de maatregelen en de schulden kan eeuwig doorgaan… totdat ze op de juli-betaling stuitten, of totdat de leiders besluiten dat we een overeenstemming moeten bereiken. Maar er is niets dat op een andere manier een compromis zal forceren, oké? Dan zal het maar door en door blijven gaan.’

Uit het gesprek blijkt tevens dat het IMF aan de touwtjes van de Griekse regering blijft trekken. Die heeft tot nu toe geweigerd om compromissen te sluiten over grote hervormingen. De Guardian wijst erop dat de Griekse minister van Financiën Euclid Tsdakalottos het IMF heeft beschuldigd van het opleggen van draconische maatregelen, inclusief het hervormen van de pensioenen.

Velcouleskou: ‘Wat echter interessant is dat (Griekenland) toegaf… ze gaven een beetje toe op zowel de hervormingen van de inkomstenbelating en… op de aanvullende pensioenen.

Thomsen: ‘Ze denken er zelfs niet aan om onze standpunten te accepteren… Als (de Griekse regering) genoeg onder druk wordt gezet, zouden ze dat wel doen… Maar ze hebben geen enkele aansporing, en ze weten dat de (Europese) Commissie bereidt is een compromis te sluiten. Dus dat is het probleem.’

Griekenland wordt bewust opnieuw op rand bankroet gebracht

‘Het IMF is op heterdaad betrapt bij het plannen van een ‘krediet event’ die Griekenland op de rand van bankroet zal dwingen. Daarbij wordt het Brexit referendum als voorwendsel gebruikt,’ concludeert Paul Mason, auteur van ‘Postkapitalisme – Een gids naar onze toekomst’. ‘Nee, dit is niet het plot van de volgende James Bond film,’ vervolgt hij. ‘Het is het transcript tussen de hoofdonderhandelaar van het IMF, Poul Thomsen, en Delia Velculescu, hoofd van de IMF missie voor Griekenland.’

Uit het gelekte gesprek blijkt volgens hem dat het IMF niet gelooft dat de door Griekenland en Europa gebruikte cijfers toereikend zijn voor de volgende fase van de bailouts. ‘Het IMF wil niet deelnemen aan de bailout. Ondertussen kan de EU het niet zonder het IMF doen, omdat het Duitse parlement dat niet toestaat.’

Mason: ‘Dit ‘event’ is een financiële crisis waarmee Griekenland dicht bij het bankroet wordt gebracht. Net als vorig jaar, toen de banken dichtgingen, zullen miljoenen mensen voor een economische en psychologische catastrofe staan. Alleen deze keer wil het IMF deze ramp toebrengen aan een land dat tienduizenden vluchtelingen heeft opgenomen, en zich gesteld ziet voor een van de meeste complexe en gerechtelijk dubieuze internationale grenspolitie missies in de moderne geschiedenis.’

‘IMF zweert samen tegen heel Europa’

De Griekse regering zou furieus zijn, en Mason hebben gezegd dat ‘wij het IMF niet met vuur zullen laten spelen.’ ’Maar de Grieken hebben de zaak niet meer in eigen hand. Op het eind, zo suggereert Thomsen in het transcript, zullen enkel de Europese Commissie en vooral de Duitse regering kunnen besluiten om de afspraken uit de bailout van afgelopen juli na te komen.’

‘Dit transcript zal bij de Commissie en de ECB als een bom inslaan,’ voorspelt Mason. ‘Zij zijn namelijk de houders van meer dan € 300 miljard Griekse schulden. Met andere woorden: het IMF zweert samen om met deze schokdoctrine heel Europa te raken.’

Logisch dus dat de Grieken woedend zijn en het IMF om uitleg hebben gevraagd. Antwoord: ‘Wij reageren niet op lekken of veronderstelde rapporten van interne discussies.’

Klokkenluider?

Wat iedereen doet afvragen is of er in de hoogste kringen van het IMF een ‘Edward Snowden’ achtige klokkenluider zit, die de komende tijd mogelijk nog meer gesprekken zal lekken, waarmee keer op keer bevestigd zal worden dat het IMF doelbewust Europa op de rand van de afgrond wil brengen – net zoals de VN en de regering Obama, zoals u weet. En niet te vergeten: de Europese Commissie zelf, want die is volledig bereid om tientallen miljoenen Europeanen in diepe ellende te storten om hun visioen, een Europese Superstaat, te verwezenlijken.

Stem op 6 april NEE tegen dit Brussel

Het zou wel eens een hete zomer kunnen worden in Europa. Tenzij u zelf ook vindt dat wij inderdaad de zeggenschap over ons land moeten opgeven en voortaan alleen vanuit Brussel moeten worden geregeerd, heeft u op 6 april een uitgelezen mogelijkheid om ook hier uw afkeuring over te laten blijken, door ‘NEE’ te stemmen tegen het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Omdat dit om veel meer gaat om enkel dat verdrag, namelijk om de toekomst –of juist het ontbreken daarvan- van het Nederlandse volk in Europa.

Bron

Share.