Vanaf vandaag is het mogelijk voor burgers om op nationaal niveau raadgevende correctieve referenda aan te vragen over wetten en verdragen. Vandaag is namelijk de Wet Raadgevend Referendum ingegaan.

Overwinning voor alle Nederlanders

Niesco Dubbelboer en Arjen Nijeboer, initiatiefnemers van Meer Democratie, hebben zich jarenlang ingezet om deze referendumwet door het parlement te krijgen.

“Dit is een overwinning voor alle Nederlanders, want zij krijgen er een belangrijk democratisch recht bij”, zegt Dubbelboer, die als Kamerlid mede-indiener was van de referendumwet samen met Boris van der Ham en Wijnand Duyvendak.

“Het is goed voor Nederland als er regelmatig referenda worden gehouden. Dat zorgt voor meer publieke discussie, meer zeggenschap voor Nederlanders, meer betrokkenheid en meer draagvlak voor beleid”, zegt Arjen Nijeboer.

Hoe werkt het referendum?

Als het parlement een wet of verdrag goedkeurt, dan kunnen burgers handtekeningen inzamelen om een referendum te houden: voor of tegen het verdrag. Binnen 4 weken moeten zij 10.000 handtekeningen inzamelen, vervolgens 300.000 binnen 6 weken.

Deze handtekeningen mogen vrij op straat worden ingezameld. Daarna stelt de Kiesraad een datum vast voor het referendum binnen een termijn van 6 maanden. De uitslag van het referendum is geldig als minimaal 30 procent van de kiesgerechtigden deelneemt. Een onafhankelijke Referendumcommissie ziet toe op een eerlijk verloop, verspreidt objectieve informatie en verdeelt maximaal 2 miljoen euro aan subsidies voor publiciteit onder voor- en tegenstanders.

Nog niet klaar

“Wij zijn als Meer Democratie nog niet klaar. Het correctieve referendum moet nog bindend worden gemaakt. Hiervoor ligt een grondwetswijziging in de Tweede Kamer maar daar kan pas definitief over gestemd worden na de verkiezingen. Ook willen wij de invoering van het volksinitiatief, zodat  burgers niet alleen kunnen stemmen over door het parlement aangenomen wetten, maar ook referenda kunnen aanvragen over hun eigen voorstellen. Daar gaan we ons voor inzetten”, zegt Niesco Dubbelboer.

Share.