De reacties op het flinke zetelverlies van de VVD onderstrepen in wat voor bizarre tijd we leven, een Orwelliaanse tijd waarin steeds meer zaken exact worden omgedraaid en gepresenteerd als de doodnormale ‘waarheid’. Hoe moeten we het anders uitleggen dat internationale leiders –en vooral de EU – premier Mark Rutte feliciteerden met zijn ‘overwinning’, terwijl hij toch echt 9 zetels verloor, omgerekend zo’n 22,5% van zijn kiezers? Tegelijkertijd wordt de PVV als ‘verliezer’ omschreven, en dat enkel omdat de winst van 4 zetels veel minder groot was dan op grond van peilingen was verwacht. De vraag is of alles nu inderdaad bij het oude blijft.

De NOS constateert dat vooral de –antidemocratische- strategie van Rutte om Wilders bij voorbaat uit te sluiten goed heeft gewerkt en zelfs een ‘gamechanger’ kan worden genoemd. Veel mensen hebben daardoor het idee gekregen dat het geen zin heeft te stemmen op een partij die sowieso niet mag meeregeren. (1)

Hoewel de winst van de PVV slechts een vijfde van het aantal zetels bedraagt die de partij eind vorig jaar in de peilingen behaalde, is Wilders toch van grote invloed geweest. In de diverse debatten sloegen Rutte en CDA leider Buma een voor hen doen ongekend harde toon aan ten aanzien van immigratie. Dat dit veel twijfelaars bij de PVV heeft weggesnoept lijkt een feit, maar het toont tegelijkertijd aan dat Wilders vanuit de oppositie toch veel heeft bereikt, al is het maar een stuk bewustwording bij de VVD en het CDA dat de onvrede onder het volk over het falende immigratie- en integratiebeleid steeds groter is geworden.

Dat dit zich (nog) niet vertaalde in de al zo lang voorspelde monsteroverwinning van de PVV komt ook omdat ons land gelukkig grote aanslagen bespaard is gebleven. Wij vragen ons ten zeerste af of dat over 4 jaar, als er nog minstens 200.000 extra moslimmigranten tot ons land zijn toegelaten, nog steeds het geval is. We hopen er vooralsnog maar het beste van.

De PVV werd voor het eerst in een aantal gemeenten de grootste, waaronder steden zoals Maastricht , Schiedam en Almelo. Maar ook in Rotterdam en Den Haag werd een heel goed resultaat behaald door als 2e te eindigen, pal achter de VVD. Bij het publiceren van dit artikel staat de PVV met 13,1% van de stemmen (20 zetels) landelijk eveneens op de 2e plaats, gevolgd door het CDA (12,3%) en D66 (12,1%). De twee laatstgenoemde partijen staan nu op 19 zetels.

Alles bij het oude?

Terug naar de vraag of alles nu bij het oude blijft. Feit is dat we erg blij mogen zijn dat het naar verhouding nog zo goed gaat met Nederland, ook al zijn vooral de zwakkere groepen in onze samenleving de afgelopen jaren door de strenge bezuinigingen in steeds grotere problemen terecht gekomen, en heeft ook de middenklasse het niet makkelijk gehad. Wellicht dat het CDA in het volgende kabinet beter in staat zal zijn om het sociale gezicht te vertegenwoordigen dan de PvdA in het vorige kabinet. Dat de sociaaldemocraten daarin volledig faalden resulteerde in een historisch grote afstraffing.

Maar omdat verandering = onzekerheid, hebben veel mensen mede gezien de afgelopen jaren toch weer op de gevestigde orde gestemd. Waarbij wij aantekenen dat het een stuk slechter had gekund als de linkse populistische partijen GroenLinks en D66 veel groter waren geworden. Bij GroenLinks wordt de sprong van 4 naar 14 zetels uitbundig gevierd, maar feit blijft dat de extremistische partij daarmee maar matigjes heeft geprofiteerd van het gigantische verlies van de PvdA.

Het volgende kabinet lijkt vrijwel zeker gevormd te gaan worden door VVD, CDA en D66, die bij elkaar (zoals het er nu voorstaat) 70 zetels zullen halen. Met het CU erbij wordt de kleinst mogelijke meerderheid behaald. Met GroenLinks wordt het land vanwege het eerder genoemde extreemlinkse klimaatradicalisme onregeerbaar (of totaal afgebroken, als Yasser Feras in alles z’n zin zou krijgen), en de SP heeft vreemd genoeg zichzelf buitenspel gezet omdat Emile Roemer pertinent niet met de VVD wil samenwerken – en dat terwijl de socialisten de afgelopen jaren op een aantal gebieden juist wat reëlere standpunten leken in te nemen.

Vermoedelijk wordt het dus een kabinet Rutte-III, gevormd door VVD, CDA, D66 en CU, heel misschien nog met een vijfde partij erbij. De NOS suggereerde eerder vanavond de SGP, maar op levensbeschouwelijk gebied zijn de gereformeerden de absolute tegenpolen van de linksliberalen van Alexander Pechtold. Het zou ook nog kunnen dat Emile Roemer nu ‘hard to get’ speelt, om bij eventuele onderhandelingen er het maximale voor zijn partij uit te halen. In dat geval behoort ook VVD-CDA-D66-SP nog tot de mogelijkheden.

En in 2021? Wilders verklaarde strijdlustig dat Rutte nog niet van ‘m af is. Daar zou hij wel eens gelijk in kunnen krijgen indien de premier ook in zijn nieuwe kabinet blijft weigeren om substantiële veranderingen aan te brengen in het massa immigratie en islamisering beleid, en onze soevereiniteit –om over onze pensioengelden maar te zwijgen- blijft weggeven aan Brussel.

Bron

Share.