GARANTIEVERKLARING VAN ONDERWIJSINSTELLING AAN OUDERS

m.b.t. PCR-test

Datum …………………..

Plaats ……………………

Geachte ouders van NAAM INVULLEN LEERLING

Als onderwijsinstelling verlangen wij dat uw kind als onze leerling een PCR test ondergaat.

Wij begrijpen dat u daartegen sterke weerstand heeft.

Desgevraagd kunnen we u bevestigen dat wij ons verdiept hebben in de PCR-test en wij weten wat die inhoudt.

We kunnen u daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat uw kind door medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou kunnen oplopen.

Voorts bevestigen wij dat, als uw kind onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van de PCR-test, hetgeen wij dus uitgesloten achten, wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen.

Wij doen deze toezegging omdat wij vinden dat wij, door een ingreep als vermeld van uw kind te verlangen, verantwoordelijkheid voor de gevolgen behoren te dragen.

Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en de schade van uw kind zullen vergoeden.
Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien de klachten van uw kind er op het eerste gezicht op zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan het ondergaan hebben van de PCR-test. Wij aanvaarden dat het in dat onverhoopte geval aan ons is om te bewijzen dat de schade van uw kind géén gevolg is van het ondergaan hebben van de PCR-test.

Voorts bevestigen wij u dat wij over het bovenstaande contact hebben gehad met onze aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft ons medegedeeld dat zodanige aansprakelijkheid is gedekt onder onze polis.

Wij hopen met het bovenstaande uw zorgen te hebben weg genomen.

Met vriendelijke groet,

NAAM EN HANDTEKENING ONDERWIJSINSTELLING

Opgesteld door mr. F. Stadermann, bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden. Voor vragen: frank@stadermann.nl

 

Bevinding een persoon die zelf het corona virus heeft onderzocht en ook een remedie heeft gevonden die schijnt te werken.

Nu ga ik het hebben over de conclusies die ik heb getrokken over wat Covid is. Naar mijn mening is het covid-virus gemaakt op basis van het gebruikelijke RNA-griepvirus. Dit virus wordt meestal binnen 3-4 dagen herkend en vernietigd door het immuunsysteem. Maar! Het covid-virus heeft een speciale optie die het immuunsysteem in het lokale verspreidingsgebied ontwapent. Het ziet er zo uit: het virus wordt geïmplementeerd in het slijmvlies van de neus en geeft de factoren van bloedstolling vrij op de plaats van binnenkomst. Op deze manier creëert het een locus waarin het rustig kan repliceren zonder cellulaire en humoristische immuniteitsfactoren aan te vallen. Het infectiegebied wordt bedekt door een netwerk van microvallen, en het virus zet zijn zegevierende processie verder in een broncholegische boom: hersenen, spieren, enz. Slijmgebieden bedekt met microtombes hebben geen trosfiche invloed, ischemiserend en neurotiseren. Nerveuze uiteinden zijn verbaasd en degenereren erin. Daarom is het eerste dat gebeurt het verlies van geur. Maar dit is slechts een zichtbare manifestatie van ishimisering en necrotisatie. Dezelfde processen gaan door het hele lichaam. inclusief het gehele vegetatieve en centrale zenuwstelsel. Alle sensoriums en motorroutes zijn zeker verbaasd. En natuurlijk is er een vervanging voor dode cellen door bindweefsel met verlies van orgaanfunctionaliteit, waarvan het meest zichtbare gevolg de ontwikkeling van fibrose in de longen is. Maar nogmaals, ik herhaal – dezelfde destructieve processen vinden plaats in de hersenen, nieren en andere organen, ik trok deze conclusies uit mijn eigen ervaring: de verpleegster die ik belde om ozontherapie te doen, deed 15-20 pogingen tot venopunctie op de aderen van handen en voeten . Alle pogingen waren niet succesvol en noch hematoom, noch tekenen van bloeding werden ter plaatse gevormd. Het waren als injecties in het lichaam van een lijk. Ik inspecteerde de naald na de injectie. Elke keer vormde het onmiddellijk een micro-tint na venopunctie en de zoutoplossing kwam niet uit het systeem, zelfs niet nadat de naald uit de ader was gehaald! Ik heb geen bloedcoagulogrammen gedaan, maar het beeld is duidelijk zonder een test. Ik herinnerde me hoe de eerste succesvolle venopunctie plaatsvond: ik adviseerde de verpleegster zojuist om een ​​intraveneuze injectie te doen ZONDER DE OZONEED FYSISCH UIT TE SCHAKELEN! Het ziet er slordig uit omdat de injectie- en rosvlek nat worden, maar het doelwit rechtvaardigt dit tijdelijke ongemak.

Het is dus duidelijk dat de sleutel tot succes van de behandeling van coronavirusinfectie de implementatie van de hypocoagulatietoestand van het bloedstollingssysteem is. Hoe bereik je dit? Met behulp van ozontherapieprocedure met behulp van ozonzoutoplossing. Waarom verdient het gebruik van ozonzoutoplossing de voorkeur? Omdat we 5-6 liter bloed in één zoutoplossing kunnen behandelen. Waarom implementeert ozontherapie een langdurige hypocoagulatieconditie? Omdat ozon, als giftige stof, hypercoagulatie van het bloed veroorzaakt (evenals het covid-virus) (Pavlova OE. Het effect van ozon op de geologische eigenschappen van bloed Universiteit) 1998. (in het Russisch)) Hypocoagulatie loopt vooruit op een voorwaardelijke reflexieve reactie op het toxische effect van ozon in kleine doses. Degenen die geïnteresseerd zijn in de theorie van Pavlovsky-hormoligose kunnen mijn lezing over conf. IAMGT https://youtu.be/v4BatjVSIPk. (Vanaf minuut 12) Over het algemeen is ozon in de vorm van een fysiologische ozonoplossing de pathognostisch methode om complicaties van covid-infectie te voorkomen en te behandelen, als de gemakkelijkste en meest effectieve manier om het covid-virus zijn verspreiding te ontnemen onder de bescherming van micro-tactieken. Over het algemeen duurde mijn ziekte 10 dagen actieve fase met hoge temperatuur en antibacteriële therapie met het eenvoudigste ceftriaxon-antibioticum 500 mg intramusculair tweemaal daags. Onlangs kreeg ik na de behandeling een computertomografie. Ik kreeg te horen dat de foto alleen leeftijdsveranderingen laat zien. Vandaag ben ik teruggekeerd naar Odessa en toen ik thuiskwam, probeerde ik zonder lift de 9e verdieping van mijn huis te beklimmen (vooral omdat het op de een of andere manier niet werkte :-)). Ik klom de 7e verdieping en voelde me moe. Meestal treedt deze vermoeidheid op als ik de 9-10e verdieping beklim. Er zijn bijwerkingen op het zenuwstelsel – prikkelbaarheid en trillen van handen. Plannen om grein-revalidatie van het zenuwstelsel uit te voeren (vooral Substantie Nigra en Structureringen) door waterstof in te ademen en regelmatig waterstof te consumeren. Ik hoop dat u geïnteresseerd was en dat u mijn ervaring voor uzelf en uw patiënten zult toepassen.

Share.