Electro auto’s geen procentje milieuvriendelijker als schadelijke en steeds duurder wordende productie zeldzame grondstoffen erin wordt verrekend.

De eerste Tesla-3 werd in Nederland voor een duizelingwekkende catalogusprijs van ruim € 84.000,- op kenteken gezet. De verwachting is dat de consument de goedkoopste variant van de auto uiteindelijk voor zo’n € 42.000,- in zijn bezit kan krijgen – € 30.000,- meer dan het gemiddelde bedrag dat 90% van de bevolking nu aan een auto uitgeeft. (Foto: Getty Images (3)).

In Nederland en diverse andere Europese landen hebben regeringen besloten om in de periode 2025-2030 de verkoop van nieuwe auto’s met traditionele verbrandingsmotoren geheel te gaan verbieden, en compleet over te schakelen op elektrisch aangedreven auto’s. Deze ‘Auto Wende’ zal echter tot een ingrijpende maatschappelijke veranderingen leiden: zowel het bezit als het rijden van een auto zal zó duur worden, dat alleen de rijkeren dit nog kunnen betalen. Daarmee krijgt de autohatende linksgroene elite uiteindelijk toch zijn zin.

Electrische auto’s worden nog steeds maar mondjesmaat verkocht. Ze zijn ondanks enorme subsidies nog steeds extreem duur, en halen het in de verste verte niet bij de prestaties van een normale benzine- of dieselauto.

Oplopend grondstoffentekort maakt electro auto’s steeds duurder

Tesla heeft de consument al laten weten dat de nieuwe, nog verre van volkomen electro technologie zijn prijs heeft. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook andere automerken de hoge ontwikkelings- productiekosten zullen afwentelen op de gebruikers.

Voorstanders beweren dat de prijzen vanzelf zullen dalen, maar dat is een sprookje. Er zijn simpelweg te weinig grondstoffen zoals koper en zeldzame metalen om een echte doorbraak van elektrisch rijden mogelijk te maken (2). Een nog hogere vraag betekent nog hogere kosten, en daarmee nog veel duurdere auto’s dan op dit moment mèt subsidie het geval is.

Die subsidies zullen de overheid met iedere extra verkochte electro-auto almaar meer gaan kosten, en snel onbetaalbaar worden. Nu al worden in het steenrijke Noorwegen de subsidies (vele duizenden euro’s per auto) om deze reden afgebouwd, met als gevolg fors inzakkende verkopen. Het kan ook dat deze subsidies via een omweg zullen worden gefinancierd met nog hogere belastingen op het bezit en het rijden van een auto.

Ook straks onbetaalbaar

Om aan te geven dat een elektrische auto van € 42.000,- (de prijs van het goedkoopste standaardmodel van de nieuwe Tesla Model 3*) veel te duur is: ruim 90% van alle autoverkopen in Nederland betreft een occasion van gemiddeld € 12.000. Op dit moment rijden er ondanks de door politiek en media aangezwengelde hype amper 19.000 elektrische, en nog geen 99.000 hybride auto’s in Nederland rond. Het aandeel volledig elektrisch is daarmee nog niet eens 0,2%. Het aantal hybride auto’s is tussen 2016 en 2017 zelfs weer wat gedaald.

* De eerste in Nederland op kenteken gezette Tesla-3 heeft overigens een catalogusprijs van ruim € 84.000,-  (geen typefout).

Ook in Duitsland slaat elektrisch rijden ondanks de torenhoge subsidies niet aan; slechts 1 op de 160 verkochte auto’s is een electro model.

Overigens is de auto al tientallen jaren een almaar belangrijkere melkkoe van de overheid, en wordt jaarlijks zo’n € 21 miljard van de automobilisten opgestreken (waarvan € 14 miljard aan directe autobelastingen (cijfers ANWB)). Daar tegenover staan slechts geringe uitgaven aan het rijkswegennet (ca. € 2 miljard). Desondanks voert het kabinet Rutte-III naar alle waarschijnlijkheid kilometerheffing voor vrachtwagens in, waarmee de inkomsten nog verder zullen oplopen.

Milieu?

Vaak wordt dan beweerd dat het allemaal nodig zou zijn voor het milieu en het klimaat. Auto’s zijn in de loop der jaren echter zo schoon geworden, dat TNO begin dit jaar constateerde dat mensen bij het koken meer fijnstof inademen dan pal langs een snelweg (3). Daarnaast stoten het vlieg- en scheepvaartverkeer veel meer gassen uit, en zijn elektrische auto’s geen procentje milieuvriendelijker als de kostbare en vaak schadelijke productie van de eerder genoemde, almaar schaarser wordende grondstoffen erin wordt verrekend.

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) NOS

Share.