Tijdens de zitting van het Grondwettelijk Hof van Bosnië en Herzegovina die gisteren online werd gehouden, werd een besluit genomen waarin staat dat het verplicht dragen van beschermende maskers en de beperking van het verkeer van burgers van Bosnië en Herzegovina die is aangenomen als gevolg van de coronavirus-pandemie een schending van de mensenrechten vormt .

Zoals gezegd vormen de besluiten van de crisisstaf over het verbod op beweging en het verplicht dragen van beschermende maskers inmenging in de fundamentele mensenrechten en vrijheden die worden gegarandeerd door de grondwet van BiH en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.


In dit specifieke geval namen de crisisstaf van de ministeries van Volksgezondheid van de entiteit beslissingen, maar er was geen actieve deelname aan de goedkeuring en herziening van de opgelegde maatregelen door de hoogste organen van wetgevende en uitvoerende macht, legt het Grondwettelijk Hof uit.

 

Share.