zaterdag, september 30

Uit vrijgegeven overheidsstukken is gebleken dat de Britse overheid heeft geprobeerd om Rusland van ieder probleem de schuld te geven.

Toen Moskou bijvoorbeeld in de jaren tachtig met de NAVO wilde spreken over het verlengen van vertrouwenwekkende maatregelen, werd dat door de alliantie gezien als een ‘geografisch complot’ en werd het verzoek afgewezen.

En toen Sovjetleider Joeri Andropov, die door het Westen werd afgeschilderd als een hardliner van de KGB, zich bereid toonde de vertrouwenwekkende maatregelen uit te breiden naar de Oeral, werd die stap gezien als een teken van zwakte.

Onder druk zetten

Uit een vrijgegeven memo blijkt dat westerse leiders gebruik wilden maken van de situatie om ‘de beer in het Oosten onder druk te zetten’. In een andere vertrouwelijke memo, die dateert van 15 oktober 1985, wordt benadrukt dat Moskou de schuld moest krijgen van eventuele problemen.

“Iedere keer dat het niet lukt om bestaande problemen op te lossen, moeten de Sovjet-Unie en zijn bondgenoten daar de schuld van krijgen,” zo valt te lezen in het document.

De stukken zijn opvallend genoeg geschreven in een tijd waarin de relatie tussen het Westen en de Sovjet-Unie verbeterde. Oud-president Michail Gorbatsjov bracht een bezoek aan Groot-Brittannië om met toenmalig minister-president Margaret Thatcher te spreken over ontwapening en het verbeteren van de internationale veiligheid. Hij toonde Thatcher met het oog op transparantie zelfs een kaart met raketdoelen in Groot-Brittannië.

Achter de schermen

Hoewel het leek alsof het Westen en Rusland toenadering zochten, werd achter de schermen nog een andere missie uitgevoerd. In een memo van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt onder meer lovend gesproken over het openlijk bekritiseren van het beleid van Oost-Europese regeringen.

“We moeten er klaar voor zijn om iedere bewering dat het Oosten zich moet beschermen tegen westerse culturele vervuiling – pornografie en propaganda voor racialisme en geweld – te weerleggen,” staat in een andere memo.

[RT]

Share.