De verzekeringsmaatschappij VGZ geeft in een verklaring aan DutchTurks over het afwijzen van een experimentele behandeling voor de doodzieke 7-jarige Yigit aan dat ook geld een rol speelt bij het afwijzen van de aanvraag. De familie is een petitie gestart, die inmiddels al meer dan 3.200 keer is getekend, om de behandeling voor hun zoon alsnog vergoed te krijgen.

Yigit is een 7 jarige jongen en vecht al drie jaar tegen een zeer zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker, genaamd neuroblastoom. Na een langdurige behandeling in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht, ging de situatie van Yigit steeds meer de goede kant op. Zijn familie is nu een actie gestart om een nieuwe behandeling alsnog vergoed te krijgen door de verzekeraar VGZ, die aangeeft dat de kans op succes en de kosten van een behandeling mee worden gewogen bij de beslissing om iemand wel of geen experimentele behandeling te laten ondergaan.

De familie van Yigit schrijft in een verklaring:

Helaas wordt er na medisch onderzoek alsnog onrustige cellen in het beenmerg geconstateerd en volgens de artsen zou Yigit in aanmerking komen voor een behandeling in de Children’s Hospital of Philadelphia in de Verenigde Staten om Yigit een levensreddende behandeling te bieden. Maar de tijd dringt ! Samen met zijn ouders pakt Yigit het geluk stevig vast, maar geluk… daar zit een hoog prijskaartje aan.

De ouders van Yigit hebben hun eigen zorgverzekeraar VGZ om een doorverwijzing verzocht ter vergoeding van deze kosten. Op eigen initiatief hebben de ouders telefonisch moeten vernemen dat de ingediende aanvraag voor een doorverwijzing vier weken geleden bleek te zijn afgewezen. In een tijd waar elke seconde telt is dit toch geen juiste manier van handelen ?!

Yigit is een energieke jongen die net als zijn leeftijdsgenoten naar school wil gaan, voetballen met zijn vrienden, kortom een normaal leven leiden. In zijn nog jonge leventje heeft Yigit al veel doorstaan, maar er rest nog één laatste stap. Dit kan de familie niet alleen. Hier is hulp van anderen bij nodig!!! De tijd dringt voor Yigit en de behandeling had allang gestart moeten zijn.

LAAT JE STEM HOREN EN ZORG ERVOOR DAT VGZ HAAR BESLUIT ZAL HERZIEN!”

VGZ laat in een schriftelijke en telefonische reactie aan DutchTurks het volgende weten:

“De familie van Yigit heeft VGZ gevraagd om de kosten van een tweede experimentele behandeling in Philadelphia te vergoeden. Helaas is de eerste behandeling die Yigit eerder in Philadelphia onderging, en die VGZ betaald heeft, niet afdoende geweest.

We kunnen ons goed voorstellen dat de familie alle mogelijkheden wil aangrijpen, maar wij kunnen de nu gevraagde behandeling helaas niet vergoeden. Dat is een nare boodschap voor Yigit, zijn familie en vrienden.

Om willekeur te voorkomen, beslist de overheid welke behandelingen vergoed worden en welke niet. Daarbij is de belangrijkste vraag of aangetoond is dat een behandeling werkt. Bij uitzondering kunnen we daarvan afwijken en dat gebeurt soms ook, zoals blijkt uit de vergoeding van de eerste behandeling. Maar we moeten daarbij ook rekening houden met de kans op succes en de kosten van de behandeling.

De behandeling waar de familie van Yigit nu op hoopt, is nog in een zeer experimenteel stadium en de effecten – positief of negatief- ervan zijn nog niet voldoende onderzocht. De kosten van deze behandeling liggen rond de 3 miljoen dollar. Helaas zijn er in Nederland vele tienduizenden mensen, volwassenen en kinderen, die een ernstige, levensbedreigende ziekte hebben. En overal ter wereld zijn wetenschappers bezig met tienduizenden experimentele behandelingen.

Dergelijke behandelingen bieden een beetje hoop en kosten veel geld. We begrijpen goed dat mensen hoop putten uit experimentele behandelingen. Maar geld speelt helaas ook een rol. Het geld waarmee wij behandelingen betalen, is door verzekerden met hun premie bij elkaar gebracht. Als we ook de tienduizenden experimentele behandelingen zouden betalen, waarvan nog onvoldoende duidelijk wat de effecten en bijwerkingen zijn, worden de premies onbetaalbaar.

Wij kunnen de nu gevraagde behandeling helaas niet vergoeden. Dat is een nare boodschap voor Yigit, zijn familie en vrienden. We wensen hem en zijn familie veel sterkte toe de komende tijd.”

De familie van Yigit heeft een video gepubliceerd waarin ze iedereen oproepen om hun stem te laten horen bij de verzekeraar:

https://youtu.be/IUUZCxNu7aA

De verzekeringsmaatschappij VGZ is met 4.1 miljoen verzekerden de tweede grootste zorgverzekeraar in Nederland en vergoedt jaarlijks 10 miljard EURO aan zorgkosten. Daarnaast heeft de coöperatie die geen winstoogmerk heeft, een reserve van 2.5 miljard EURO om onverwachte kosten mee op te vangen.

Bron

Share.