maandag, september 25

Franse topimam, kandidaat voor Grote Moskee Parijs, erkent dat ‘extremisme een probleem van de islam is, omdatislam en islamisme niet meer te onderscheiden zijn’ – ‘Moslimjongeren worden massaal tegen Westerse samenleving gemobiliseerd’

De islam is een religie van vrede, en slechts een klein groepje extremisten en terroristen verpesten het voor de rest. Dat is zo ongeveer de standaard reactie die Nederlandse en Europese politici en media geven als een moslim weer eens een gruwelijke terreuraanslag heeft gepleegd, zoals eergisteren in Nice. Maar wat is hun antwoord nu de vicepresident van de Franse imams, Hocine Drouiche, is afgetreden, juist omdat er in de moskeeën haat tegen het Westen wordt gepredikt, en wordt beweerd dat het extremisme niet bestaat? ‘De islam is niet meer te onderscheiden van het islamisme,’ waarschuwt hij.

Drouiche, imam van Nimes en kandidaat voor de positie van imam van de Grote Moskee van Parijs, treedt terug omdat ‘ik deze incompetente instellingen, die niets voor de sociale vrede doen en steeds herhalen dat er geen extremisme is, afwijs.’ Na de terreuraanslag op het Bataclan Theatre in Parijs op 13 november 2015 zei hij al dat ‘wij de waarheid moeten zeggen, namelijk dat de islam en het islamisme niet meer te onderscheiden zijn.’

‘Haat wezenlijk onderdeel van interne islamitische gesprekken’

Al vóór die aanslag had hij gewaarschuwd dat vooral in Europa ‘haat een wezenlijk onderdeel van de interne islamitische gesprekken’ is geworden, en jonge moslims op deze manier tegen de Westerse samenlevingen waarin zij opgroeien worden gemobiliseerd. Met andere woorden: Drouiche bevestigt volmondig dat anti-islam partijen, zoals in Nederland de PVV, het altijd al bij het rechte eind hebben gehad.

Hij wijst het veelgehoorde argument van moslims dat het terrorisme in Irak en Afghanistan vooral door het Amerikaanse ingrijpen is gevoed, van de hand. ‘Dat hebben wij altijd gedacht, maar de Arabische Lente heeft duidelijk aangetoond dat het probleem van het islamisme samenhangt met de theologische en gerechtelijke crisis van de islam.’

Moslims doen niets om radicalisering tegen te gaan

Moslims hebben vooralsnog geen echte pogingen gedaan om het probleem van de radicalisering van hun religie en de verspreiding van haat op te lossen, aldus de imam. Na ‘Parijs’ zei hij al te hopen dat de aanslagen de moslimbevolking in Frankrijk en Europa zouden wakker schudden, en ze alle moeite zouden gaan doen om het gemeenschappelijke en vreedzame samenleven met de autochtone Europeanen te redden. Hij legde dus de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de moslims, en niet bij de Europeanen, waar ‘links’ en ‘progressief’ altijd zo op hamert.

Tot nu toe is zijn hoop vergeefs gebleken, getuige bijvoorbeeld de grote aantallen moslims die pal na de aanslag in Nice feestend de straat opgingen. In eigen land kennen we het door de overheid gebagatelliseerde probleem met vooral Marokkaanse jongeren, die precies hetzelfde doen.

Situatie loopt uit de hand omdat probleem islam wordt ontkend

De situatie loopt steeds verder uit de hand omdat de politiek deze grote problemen met de islamitische religie en grote aantallen moslims weigert onder ogen te zien, en niet van plan is om de bevolking te beschermen tegen het snel groeiende aantal agressieve extremisten.

De Westerse politici en media zouden daarom ogenblikkelijk het waandenkbeeld dat de islam en het (radicale) islamisme twee verschillende zaken zijn, moeten opgeven, en tevens moeten erkennen dat islam en geweld als twee handen op één buik zijn, overal waar moslims een substantiële minderheid beginnen te vormen, zoals in Frankrijk, het eerste Europese land waar ze de magische –gezien ‘Parijs’ en ‘Nice’ beter gezegd: fatale- 10% grens overschreden.

De Franse premier Valls bevestigde weliswaar dat de dader van het bloedbad in Nice ‘banden met het radicale islamisme’ had, maar wil klaarblijkelijk nog steeds niet inzien dat het basisprobleem niet de zogenaamde sociaal achtergestelde situatie van veel moslims is –iets waar ze nota bene meestal zelf voor kiezen-, maar dat de islam zélf het grote probleem vormt.

Maar één oplossing: sluit grenzen voor islam, de-islamisering Nederland

Er is dan ook maar één werkende oplossing om de vrede, veiligheid en welvaart van Europa en Nederland te bewaren en voor onze (klein)kinderen veilig te stellen, en dat is door onze grenzen definitief te sluiten voor de islam, en ons land volledig te de-islamiseren. Tot nu toe is PVV-leider Geert Wilders de enige die deze oplossing wil uitvoeren; alle andere partijen willen in meer of mindere mate de grenzen wijd open houden voor de komst van nog veel meer volgelingen van deze intolerante, racistische, haatzaaiende, totalitaire en gewelddadige religieuze ideologie.

Bron

Share.