Duitse shoppers in het centrum van Hannover (Georgstrasse) reageerden gisteren geschrokken toen een enorme optocht van duizenden, voornamelijk in het zwart geklede moslims met grote zwarte en rode vlaggen dwars door het centrum trok, aangevoerd door een moslim die door een megafoon islamitische liederen of gebeden zong. Zelfs voor de neutrale toeschouwer was de demonstratie dermate intimiderend, dat velen de conclusie trokken dat de moslims de Duitsers een huiveringwekkende boodschap gaven: nu lopen we hier nog zonder wapens, maar straks nemen wij het hier in naam van de islam met geweld over, of jullie dat nu willen of niet.

https://www.youtube.com/watch?v=z2nfyKAhvzQ

Opkomen voor uw eigen volk en toekomst = ‘nazi’ en ‘terrorist’

Maar protesteren hiertegen, in woord of daad, levert je in Duitsland onmiddellijk het stempel ‘rechtse extremist’ of zelfs ‘terrorist’ en ‘nazi’ op, en als het aan links en ‘progressief’ Nederland ligt gaat dat hier ook gebeuren. Om de één of andere mysterieuze reden is de gevestigde orde in Europa dermate gefascineerd door de islam, dat men de beelden zoals we die kennen uit Syrië, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Libanon, de Gazastrook, Libië, Saudi Arabië et cetera schijnbaar als de ideale toekomst voor Europa ziet. En daarmee voor u, mij en onze (klein)kinderen.

81% heeft geen enkele opleiding, slechts 7% heeft diploma

Om te zorgen dat het gewone volk zo lang mogelijk niets in de gaten heeft worden we glashard voorgelogen over bijvoorbeeld de positieve effecten die de massa immigratie op de economie zou hebben, omdat er zich zoveel ‘vakkrachten’ onder de asielzoekers zouden bevinden. De cijfers schetsen echter een totaal tegengesteld beeld: 81% heeft geen enkele vorm van opleiding (geen school, geen werk) voltooid. Slechts 7% heeft een diploma. Honderdduizenden, vooral uit Afghanistan (70%), zijn zelfs analfabeet. (2)

Merkel wil migranten met vliegtuigen ophalen, eist overdracht soevereiniteit

Wat Reichskanzler Angela Merkel betreft blijven moslimmigranten echter meer dan welkom in Europa. Volgens de Britse krantGuardian zou ze zelfs honderdduizenden asielzoekers met het vliegtuig willen ophalen, zodat die niet meer de lange en moeizame weg via Zuidoost Europa hoeven af te leggen. Ook wil ze dat de lidstaten van de EU de bevoegdheden over hun grenzen volledig overdragen aan Brussel. Dat zou een zeer forse ingreep zijn in de toch al compleet uitgeklede soevereiniteit van de EU-landen. (3)

De Guardian bericht dat Merkel woedend is op Oost Europa omdat dat zijn grenzen heeft gesloten, ondanks de dreigementen en chantage uit Brussel om deze open te houden. Berlijn ontkent inmiddels in alle toonaarden dat het migranten met vliegtuigen wil gaan ophalen.

Duitse overheidscijfers op NL toegepast: Kosten migranten volgend jaar € 39,3 miljard

‘De vluchtelingenstroom is onomkeerbaar,’ constateert Geolitico somber. ‘Met de immigratie uit de Derde Wereld worden de burgerlijke vrijheidsrechten, en met hen de maatschappelijke welvaart gedwongen te emigreren.’ De schrijvers wijzen erop dat de Duitse overheid zelf de kosten van de immigratie volgend jaar op maar liefst € 45 miljard schat – 15% van de totale begroting (5). Passen we hetzelfde percentage toe op Nederland (4) dan komen we uit op een bedrag van € 39,3 miljard.

‘Noch im Untergang träumt Europa’ – zelfs tijdens de ondergang blijft Europa dromen, zo concludeerde Geolitico al eerder. Wat de EU met het zolang mogelijk openhouden van de grenzen, en het toelaten van zoveel mogelijk, straks tientallen miljoenen moslimmigranten wil bereiken is ook hen duidelijk: de gedwongen creatie van een Europese Superstaat, volledig geregeerd en gecontroleerd vanuit Brussel, met geen enkele zeggenschap meer voor de nationale parlementen.

Bronnen:

(1) YouTube
(2) Geolitico
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Rijksoverheid
(5) Bundesfinanzministerium

Share.