Het gaat van kwaad naar erger bij Britse grootbank HSBC. Deze week blijkt dat de bank in Q4 van 2015 een verlies van 858 miljoen dollar boekte. Dat nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel, daar HSBC in 2014 nog een mooie winst boekte, ondanks de schandalenstorm die het bedrijf al sinds 2012 teisteren.

Als gevolg van het nieuws heeft het aandeel de koers naar beneden ingezet. Momenteel klokt het aandeel af op een verliest van 20% t.o.v. januari.

Aanvankelijk hadden de investeerders vertrouwen in de radicale koerswijziging van CEO Stuart Gulliver. Een half jaar geleden stelde hij een ambitieus plan voor om meer te investeren in (schijnbare) emerging markets in Azië en enkele duizenden jobs te schrappen.

Noch de kostenbesparing, noch de investeringen in Azië lijken veel op te brengen, ondanks het feit dat het voornemen de beleggers suste. Return on equity blijft met 7.2% ver onder de begrootte 10%.

Vooral HSBC’s participatie in de olie- en gassector speelt de bank nu parten. Verschillende producenten vragen uitstel om hun leningen te betalen. Zelfs met historisch lage interesten zijn de leningen voor veel producenten gewoon te duur.

Bovendien koelde de motor van de Aziatische economie, waar HSBC haar grootste yields uit haalt, erg af in 2015.

Toch hoopt Gulliver alsnog de vruchten te plukken van zijn beleid. Hij stelt een tijdshorizon tot 2018 voor. Dan zal een return on equity van 10% gerealiseerd worden en zullen de kosten verder afgebouwd worden. Benieuwd of de investeerders daarmee hun pap kunnen koelen.

HSBC is en blijft een fundamenteel ziek bedrijf. De schandalen en gerechtelijke onderzoeken stapelen zich op, enkele verlieslatende poten zoals de Turkse kunnen maar met moeite worden afgesneden, en het middenkader wordt metmiljoenenbonussen gepaaid om aan boord te blijven.

Vooral dat laatste is interessant: het voorbije jaar werden duizenden mensen op straat gezet op kosten te besparen. Zoals wel vaker het geval is, is die demarche maar koeltjes onthaald bij het middenkader, dat graag werk doorschuift naar lagere echelons.

HSBC wil echter koste wat het kost haar middenkader responsabiliseren en opwaarderen, waardoor die gevoelig duurder wordt. Gevolg: het aantal werknemers dat meer dan 1 miljoen euro per jaar verdient is met 42% gestegen (453 werknemers), terwijl de bedrijfstop, Gulliver op kop, loonverlies naar loonverlies moest slikken.

Op den duur stelt zich de vraag in hoeverre HSBC nog zonder verdere kleerscheuren kan ontsnappen aan de spiraal van schandalitis en tegenvallende resultaten?

Bron: Marketwatch

Share.