De Verenigde Naties, een van de belangrijkste ‘Nieuwe Wereld Orde’ organisaties, wil in 2030 alle mensen –inclusief kinderen- op Aarde een verplicht biometrisch ID-bewijs geven. De persoonlijke gegevens die op deze ID-bewijzen worden vastgelegd zullen worden opgeslagen in een centrale database in Genève, Zwitserland. Met name de gigantische migrantenstromen, zoals nu van het Midden Oosten en Afrika naar Europa, zouden hiermee nauwkeurig kunnen worden gevolgd. De VN heeft het bedrijfAccenture een 3-jarig contract gegeven om de technologie, die gebruik kan maken van vingerafdrukken, irisscans en gezichtsscans, te implementeren.

Het Biometric Identity Management System (BIMS) van Accenture is uitverkoren om als basis te dienen voor het wereldwijde ID-bewijs, wat voor miljoenen migranten mogelijk de enige vorm van persoonlijke identificatie zal worden. Het systeem zal gekoppeld worden aan Accentures Unique Identity Service Platform, waarmee alle informatie naar een centrale database in Genève zal worden verzonden, waartoe de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR onmiddellijk toegang zal hebben.

Op dit moment zouden nog zo’n 1,8 miljard mensen geen enkele vorm van officiële ID hebben, wat problemen oplevert bij migratie en het krijgen van bijvoorbeeld medische zorg, een verblijfsstatus, een uitkering, et cetera.

Duurzame verarming bevolkingen Europa en Noord Amerika

Accenture werkt inmiddels samen met de Hoge VN Commissaris voor Vluchtelingen bij het verstrekken van ID-bewijzen aan mensen die in vluchtelingenkampen in onder andere Thailand en Zuid Soedan verblijven.

Een biometrische ID-kaart voor ieder mens in 2030, officieel ID4D (Identification for Development) genoemd, is één van de doelstellingen van de ‘Duurzame Ontwikkeling Doelstellingen’ van de VN, die -indien volledig uitgevoerd- een massale verarming van de bevolkingen in Europa en Noord Amerika zullen afdwingen, ten gunste van de Derde Wereld. Kortom: er zal een wereldwijd Marxistisch socialistisch systeem worden ingevoerd.

Critici hebben grote bedenkingen bij het universele ID-systeem. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand weigert? Vervalt dan het recht op een bankrekening, een baan, een hypotheek, een huis, een uitkering, medische zorg, en ga zo maar verder?

Contant geld zal verdwijnen

De gevestigde orde of ‘elite’ lijkt iedereen in ‘het systeem’ te willen zetten, dat vervolgens eenvoudig door hen kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd. Dat is tevens de belangrijkste reden waarom het gebruik van contant geld in steeds meer landen wordt ontmoedigd. Zweden loopt hiermee voorop door het verwijderen van steeds meer pinautomaten, zelfs in afgelegen dorpen. Maar ook Iran overweegt inmiddels in het zuiden van het land een volledig cashloos gebied te introduceren, waar alleen nog maar elektronisch kan worden betaald (2).

Achterliggende gedachte is dat zodra mensen voor 100% zijn aangewezen op digitaal geld hun banken negatieve rente kunnen invoeren, zodat de burgers gedwongen zullen worden om rente te betalen over hun eigen bank- en ‘spaar’rekeningen. Hiermee wordt niet alleen consumeren bevorderd (‘goed voor de economie’), maar ook de weg vrijgemaakt voor automatische ‘bail-ins’, waarmee de rekeninghouders in één klap met een afschrijving van bijvoorbeeld 10% van hun tegoeden te maken kunnen krijgen omdat de bank of de overheid dat nodig acht om niet failliet te gaan.

Einde persoonlijke vrijheid, privacy, welvaart in zicht

Allergrootste gevaar is dat er zo goed als zeker geen enkele persoonlijke vrijheid en privacy meer zal overblijven. Mensen zullen kunnen worden gedwongen om enkel ‘gewenst’ gedrag te vertonen. Iedereen die het niet met de virtuele VN-‘wereldregering’ eens is kan onmiddellijk rekenen op harde sancties, zoals het verlies van zijn inkomsten doordat de toegang tot zijn bankrekening (en het complete internet) wordt geblokkeerd.

Als het aan de VN ligt behoort vrijheid van meningsuiting, samen met democratie en soevereiniteit, in uiterlijk 2030 dus definitief tot het verleden. Dat lijkt nog ver weg, maar 15 jaar is snel voorbij, en de technologie is inmiddels volledig voorhanden om deze plannen desnoods fors te versnellen, bijvoorbeeld tijdens een –mogelijk bewust voor dit doel gecreëerde- wereldwijde crisis.

EU is ‘pilot project’ voor totalitair systeem

De EU is zoals u ongetwijfeld weet al tientallen jaren het ‘pilot project’ voor de invoering van zo’n wereldomvattend totalitair systeem. Op dit moment hebben de EU en de VN -met steun van het Vaticaan en tal van linkse NGO’s- met een gigantische migranteninvasie frontaal de aanval geopend op de laatste resten soevereiniteit, nationale identiteit en vrijheid in Europa. Wat vervolgens eveneens zal verdwijnen is onze sociale zekerheid en hoogstaande voorzieningen, omdat die door de komst van miljoenen moslimmigranten onbetaalbaar zullen worden. Daarmee zal de door de VN gewenste permanente verarming van Europa een feit zijn.

Bronnen:

(1) Economic Collapse (via Zero Hedge)
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.