*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Voor iedere ouder met schoolgaande kinderen:

Onderwerp: Verplichte COVID 19 sneltest op scholen
Geachte heer, mevrouw,
Op 1 december heeft de tweede kamer een motie aangenomen om sneltesten te gaan gebruiken op scholen.

Deze motie is in overtreding met de rechten van mensen zoals genoemd in de Nederlandse Grondwet, Europese en Internationale verdragen.
Om te beginnen is deze motie om kinderen te gaan testen in strijd met de Nederlandse grondwet artikel 11, ‘Onaantastbaarheid lichaam’, waarin wordt gesteld dat “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Dit betekent dat iedereen de baas is over zijn eigen lichaam en dat niemand je iets mag aandoen wat je niet wilt.
Daarnaast is deze motie in strijd met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin staat dat een dokter niemand mag behandelen zonder uitdrukkelijke toestemming.
Verplichte sneltesten bij leerlingen leidt dus tot inbreuk op integriteit van het lichaam en zijn in strijd met onze Grondwet en Europese verdragen:
 VN Artikel 3 – Menselijke waardigheid en mensenrechten:
o Menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden moeten
volledig worden gerespecteerd.
o De belangen en het welzijn van het individu moet prioriteit hebben boven het
enige belang van wetenschap of samenleving
 VN Artikel 28 – Weigering van handelingen die in strijd zijn met de mensenrechten, de
fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid:
o Niets in deze verklaring mag worden geïnterpreteerd als implicerend voor een
staat, groep of persoon elke claim om deel te nemen aan een activiteit of om een handeling uit te voeren die in strijd is met mensenrechten, fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid.
 VN Artikel 6 – Toestemming:
o elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen
worden uitgevoerd met voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, op basis van adequate informatie. De toestemming moet, waar gepast, uitdrukkelijk zijn en door de betrokken persoon te allen tijde kunnen worden ingetrokken en om welke reden dan ook zonder nadeel of vooroordeel.
Op basis van voorgaande is het overduidelijk dat een kind NIET zelf in staat is om toestemming te geven voor een medische handeling zoals een sneltest en de onaantastbaarheid van zijn lichaam te beschermen.

Tot slot wil ik verwijzen naar de Neurenberg Code, waarin een set van 10 ethische principes is opgesteld. Het belangrijkste en eerste punt is: de vrijwillige toestemming van het individu is absoluut essentieel.“De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming rust op elk persoon die het experiment initieert, leidt of ermee bezig is.”
Als school directeur heeft u persoonlijk de plicht en verantwoordelijkheid, voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming bij de initiatie, leiding of uitvoering van test sessies op uw school.
Dit houdt in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent indien een sneltest nadelige gevolgen heeft voor kinderen die getest worden zonder nadrukkelijke, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van hun ouders.
Gezien voorgaande, hoeft het mijns inziens geen verder betoog dat ik, als ouder van [naam kind], nadrukkelijk geen toestemming geef dat mijn kind getest en/of gevaccineerd wordt tegen COVID 19. Indien u de aanwezigheid van mijn kind tijdens een sneltest sessie, of vaccinatie sessie interpreteert als toestemming, bent u in overtreding en wordt u persoonlijk verantwoordelijk gehouden. U kunt zich na ontvangst van dit schrijven derhalve niet beroepen op gebrek aan kennis.
Indien u zou besluiten dat ongeteste kinderen niet meer welkom zouden zijn op school, dan moet ik u wijzen op het feit dat u discrimineert en handelt u in strijd met artikel 1 in de grondwet.
 Artikel 1 van de grondwet:
o Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan
Vooralsnog ga ik er vanuit dat [naam kind] gewoon welkom is op school. Indien de school besluit dat [naam kind] niet meer welkom is omdat [naam kind] niet getest wordt, dan rest mij geen andere mogelijk om een procedure tegen u aanhangig te maken.
Een inhoudelijke reactie zie ik graag binnen 14 dagen na dagtekening dezes tegemoet. In afwachting, onder voor behoud van alle rechten,
Hoogachtend,

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster