Drie maanden in de corona-crisis geeft zes op de tien werknemers aan dat hun werk is veranderd. Met de gezondheid gaat het nog goed.

Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als voor de crisis. Ook de werk-privé balans is niet veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van TNO onder ruim 10.000 werknemers. „De resultaten lijken te duiden op een goede veerkracht bij de werknemers”, zo concludeert de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.


Veel mensen werken thuis
Na het van kracht worden van de coronamaatregelen geeft een deel van de werknemers aan dat ze grotendeels thuis zijn gaan werken. Drie maanden na de start van de maatregelen werkt 44 procent van de mensen thuis, waarvan tweederde volledig. Vooral hoogopgeleide werknemers en werknemers tussen de 25 en 54 jaar oud werken veel thuis.Een foto van een vrouw die haar werk vanuit huis doet
Thuiswerken lijkt snel ingeburgerd. Foto: Getty Images
Thuiswerken gebeurt het meeste in de financiële dienstverlening en de ICT. Zeven op de tien werknemers werkt (ook) op locatie bij de werkgever. Vooral werknemers met een lagere of middelbare opleiding werken vaak (deels) op locatie. Het gaat dan vooral om werknemers die werkzaam zijn in de horeca, zorg en de bouw.


Meer overuren dan voor corona
Naast de verandering van de werkplek zijn werknemers ook meer gaan werken. Ruim een derde van de thuiswerkers en een kwart van werknemers op locatie geeft aan meer uren te werken dan voor de crisis. Ruim 60 procent van de werknemers werkt in de coronatijd (soms) over. Dat is minder dan pre corona toen 75 procent van deze mensen soms overwerkte maar er is een opvallende stijging in het aantal uren overwerk bij de groep die wél in coronacrisis overwerkt. Voor corona werkten deze werknemers gemiddeld 4 uur per week over, medio 2020 is dit gestegen naar 11 uur per week.

Naast een onderzoek over werk in coronatijd, werkt TNO ook aan een test die binnen drie kwartier duidelijkheid geeft:Ander werk verandert de gezondheid niet
Ondanks deze intensivering laat het TNO-onderzoek geen verandering in de gezondheid zien. Ruim acht op de tien werknemers noemt de eigen gezondheid goed tot zeer goed, dat is zelfs iets meer dan voor de COVID-19-uitbraak. Het aandeel werknemers met burn-out klachten blijft met 17 procent onverminderd hoog, zowel bij thuiswerkers als bij mensen die op locatie werken. Ook de werk-privé balans lijkt na drie maanden in de crisis niet verslechterd: negen op de tien werknemers geeft aan dat de werk-privé balans op orde is. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

In het laatste kwartaal van 2020 zal TNO een vervolgmeting bij en over werknemers doen. Dit om ook de langetermijneffecten in kaart te brengen.

Share.