maandag, september 25

Opheffen Catalaans zelfbestuur is ‘explosie van politieke kernbom in Europa’ – Europeanen moeten kiezen tussen vrijwillige samenwerking of totalitaire EU superstaat.

De Spaanse regering heeft vandaag de ‘nucleaire optie’ gekozen door artikel 155 van de Grondwet te activeren, en Catalonië zijn zelfbestuur af te nemen. Het lot van de Catalanen en hun reactie op het afpakken op het recht op zelfbeschikking is maatgevend voor wat er met alle Europeanen zal gebeuren. ‘De Catalaanse strijd is er slechts één in de menselijke drang naar vrijheid en vrijwillige samenwerking,’ schrijft Mike Krieger van de Liberty Blitzkrieg blog. ‘Het is een slag in een veel grotere oorlog die voor de vrijheid en vooruitgang op deze planeet absoluut moet worden gewonnen – een oorlog tussen decentralisatie, vrijheid en vrijwillige actie, tegen centralisatie, autoritarisme en dwang.’

Zelfbeschikking is ongeacht in welk land wij wonen een essentieel mensenrecht, stelt Krieger. De Catalaanse wens om onafhankelijk te worden moet volgens hem dan ook gezien worden als onderdeel van de veel grotere wereldwijde trend dat steeds meer mensen en volken hun eigen lot willen bepalen.

‘De tijd is rijp dat wij ons als soort inzetten op een overgang naar meer vrijwillige, gezonde, vreedzame en gedecentraliseerde processen van politieke organisaties. De tijd voor dit idee is gekomen, en ik dank de Catalanen uit de grond van mijn hart dat ze dit op zo’n nobele, moedige en bedachtzame wijze naar voren brengen. Jullie bereiden de weg voor de rest van ons.’

Eén centraal gezag ‘achterhaald concept’

De regering Rajoy houdt vol dat Spanje voor altijd in zijn huidige vorm moet blijven bestaan. Maar waarom? vraagt Krieger zich af. Ook Spanje is een door mensen bedachte politieke creatie. De Spaanse grondwet, op basis waarvan premier Rajoy beweert dat de onafhankelijkheid van Catalonië ‘illegaal’ is, bestaat nog geen 40 jaar. De verschillen tussen de diverse Spaanse regio’s, en hun drang naar onafhankelijkheid, bestaan al véél langer. Het idee dat al deze regio’s pertinent in één gecentraliseerd Spanje moeten blijven ‘is ethisch belachelijk, en daarnaast in ieder opzicht autoritair en kwaadaardig.’

Madrid houdt vast aan een achterhaald concept dat is gebaseerd op de heerschappij van een koning en/of een kleine politieke klasse, die alles bepaalt voor de rest. ‘Dit is niet alleen absurd, maar ook anti-humaan… Het is tijd om het moderne regeringsmodel van een natie-staat ter discussie te stellen.’

Alles wat niet op vrijwilligheid is gebaseerd, is slavernij

Feitelijk hebben we als mens in dit opzicht twee keuzes: of we accepteren dat we binnen een zekere natie-staat zijn geboren, en doen ons best om daar zo goed mogelijk in te passen, of we proberen burgers van een ander land (of ander systeem) te worden. ‘De enige manier om bestaande politieke machtsstructuren echt te verwoesten en nieuwe te vormen, is via gewelddadige revolutie of oorlog, wat een krankzinnige manier is om een andere regeringsvorm te bereiken.’

Er is maar één juiste regeringsvorm, en die is enkel gebaseerd op vrijwillige afspraken. ‘Als de overweldigende meerderheid van een apart cultureel volk binnen een natie-staat besluit dat de superstaat niet langer werkt voor hen, dan zouden ze ieder recht moeten hebben om daar uit te stappen. Al het andere is slavernij.’

Als we als Europeanen en mensen in het algemeen een betere toekomst met meer vrijheid, welvaart en zelfbeschikking willen, is het eerste wat we massaal moeten doen het verwerpen van de autoritaire structuur van de huidige politieke systemen, in het bijzonder die van de EU in Brussel. ‘Daarom moet iedereen die echt in mensenrecht gelooft achter het volk van Catalonië gaan staan, en hun recht op een referendum steunen.’

Blunders Madrid versterken onafhankelijkheidsbeweging

De reacties van de Spaanse regering, zoals het keihard neerslaan van protesten en met geweld proberen te stoppen van het referendum, hebben de onafhankelijkheidsbeweging alleen maar in de kaart gespeeld, stelt Krieger. Nu zullen nog meer mensen inzien waar de regering Rajoy voor staat, namelijk agressie, onderdrukking, en een stuitend gebrek aan respect voor het recht op zelfbeschikking.

Het in werking zetten van artikel 155 en het eerder vastzetten van twee Catalaanse leiderszijn in Kriegers ogen dan ook enorme blunders van Madrid, dat zich in alles een ware opvolger toont van de fascistische dictatuur van Franco.

‘Explosie politieke kernbom’

Krieger vergelijkt het opheffen van het Catalaanse zelfbestuur met ‘het exploderen van een politieke kernbom in Europa’, waarmee de onafhankelijkheid van Catalonië juist dichterbij komt. Dat zal echter geen gemakkelijke weg zijn, maar de Catalanen wel nog meer solidariteit met elkaar geven, iets dat er vóór het referendum van 1 oktober ook wel was, maar lang zo prominent niet als nu. Veel Catalanen die twijfelden, zullen als gevolg van de harde en onverzoenlijke reacties van Madrid nu alsnog achter de separatisten gaan staan.

Vrijwillige samenwerking of totalitaire EU superstaat

En wat voor de Catalanen geldt, geldt voor alle Europeanen, en ook de Nederlanders. Willen een toekomst met meer vrijheid, welvaart, stabiliteit en vrede, dan moeten we onze aan Brussel afgestane bevoegdheden weer terugpakken, en onze soevereiniteit en onafhankelijkheid juist versterken. De EU, die nu hard bezig is een autoritaire superstaat te creëren, dient als politieke organisatie ontmanteld en fors verkleind te worden, en in de toekomst enkel nog vrijwilligesamenwerking tussen de landen helpen faciliteren.

Doen we dat niet, dan wacht ons hetzelfde lot als de Russen en Oost Europeanen, die tientallen jaren lang onder het juk van de socialistische Sovjet Unie hebben moeten zuchten. Zo’n door een klein eliteclubje geregeerd totalitair imperium is de droom van alle eurofielen, maar de nachtmerrie van iedere vrijheidslievende burger.

Bron

Share.