Vrouwen met een kinderwens zouden op basis van deze officiële documenten maar eens goed moeten nadenken of ze zich wel tegen Covid-19 laten vaccineren.

—————————————————————————————————————————————-

Brits overheidscomité voor Vaccinatie en Immunisering: ”Zwangerschap dient uitgesloten te worden alvorens te vaccineren, en we hebben geen studie verricht naar de interactie met andere medicijnen’

—————————————————————————————————————————————–

05.55 – In de bijsluiters en zorginstructies van het Pfizer/BioNTech ‘nano’ mRNA vaccin, dat vanaf volgende week aan de Britse bevolking wordt toegediend, wordt expliciet gewaarschuwd het vaccin niet aan kinderen onder de 16 jaar en zwangere vrouwen te geven: ‘Alvorens vaccineren moet zwangerschap worden uitgesloten.’ Mensen met een verzwakte afweer – die niet hebben deelgenomen aan de klinische testfasen- en mensen die regelmatig medicijnen slikken krijgen het ‘advies’ om eerst contact op te nemen met een arts. Vrouwen die het vaccin laten injecteren, moeten ervoor zorgen de eerste 2 maanden na de tweede dosis, die 21 dagen na de eerste moet worden gehaald, niet zwanger te worden.

Wellicht zegt u: zo abnormaal zijn deze waarschuwingen toch niet? Die staan ook in de meeste bijsluiters van gewone medicijnen. Inderdaad, dat klopt. Dat zijn echter middelen die bedoeld zijn voor mensen die aan een ziekte of aandoening lijden, en niet voor gezonde mensen, die nu wel allemaal een Covid vaccin zouden moeten krijgen.

Het Joint Committee on Vaccination and Immunization heeft zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden geadviseerd om het vaccin überhaupt niet te nemen. Dat betekent dat het vaccin voor deze groepen simpelweg niet veilig geacht wordt.

‘Geen interactie studies met andere medicinale producten’

Zorgverleners krijgen in deze instructies de speciale waarschuwing dat er medici en apparatuur klaar moeten worden gehouden ‘in geval van een zeldzame anafylactische gebeurtenis na de toediening van het vaccin.’ We berichtten onlangs dat uit officiële documenten blijkt dat de Britse overheid echter ‘een hoog aantal’ ernstige tegenreacties verwacht, zogenaamde A.D.R.’s (Adverse Drug Reactions). Onder A.D.R.’s vallen ook ernstige ziekten, langdurige of permanente aandoeningen en handicaps, en sterfgevallen.

‘Zoals met ieder vaccin beschermt de vaccinatie met Covid-19 mRNA vaccin BNT162b2 niet alle vaccin ontvangers. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van dit vaccin in personen die eerder een volledige of gedeeltelijke serie met een ander Covid-19 vaccin hebben gekregen.’ Bovendien ‘zijn er geen interactie studies (met andere medicinale producten) uitgevoerd.’ Het zal duidelijk zijn waarom we dit hebben onderstreept, want alleen al in Nederland gebruiken dagelijks miljoenen mensen wel één of meer medicijnen.

Er zijn flink wat 16-plussers die tijdens de testfasen ‘milde tot matige’ bijwerkingen kregen: 80+% had pijn op de plek van vaccinatie, 60+% had last van vermoeidheid, 50+% van hoofdpijn, 30+% van spierpijn, 30+% van rillingen, 20+% gewrichtspijn, en 10+% koorts. Deze bijwerkingen ‘gingen gewoonlijk een paar dagen na vaccinatie’ weer weg. Ook roodheid en zwelling van de injectieplek en misselijkheid behoren tot de ‘frequente’ bijwerkingen.

Geen testen met mensen met verzwakte afweer

Mensen met een aantoonbaar verzwakt immuunsysteem werden uitgesloten van de klinische testfasen. In de tweede fase bestond weliswaar 40% van de testpersonen uit 56-plussers, maar de statistieken laten juist zien dat Covid-19 voor mensen tot 70 amper een gevaar vormt (door de WHO bevestigd IFR van slechts 0,05%). Zijn er überhaupt wel mensen van boven de 70 getest? Vermoedelijk niet, want de meesten van hen hebben een verzwakt of zelfs niet meer functionerend immuunsysteem.

De Britse overheid is er trouwens zelf niet eens zeker van of het vaccin wel gaat werken: ‘Het vaccin ontlokt zowel neutraliserende antilichamen als een cellulaire immuunreactie op het spike (S) antigen, dat kan bijdragen aan de bescherming tegen Covid-19 ziekte.’ (vet en onderstreept toegevoegd). Dit alleen al annuleert de ook in deze instructies gerapporteerde gemiddelde 95% effectiviteit tijdens de klinische testfasen. Dat percentage is ook nog eens gebaseerd op de voor dit doel inmiddels totaal ontkrachte PCR-test, waarmee de deelnemers van zowel de gevaccineerde groep als de placebo groep zijn getest of ze ‘besmet’ waren geraakt.

Onbekend wat de gevolgen zijn voor menselijke vruchtbaarheid en ontwikkeling

Maar hier stopt het niet mee. In de instructies aan de zorgverleners staat letterlijk dat ‘het onbekend is of het Covid-19 mRNA vaccin BNT162b2 van invloed is op de vruchtbaarheid.’ Dat betekent dus dat men de kans aanwezig acht dat dit vaccin u mogelijk onvruchtbaar maakt.

Bij 4.6 ‘Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding’ is te lezen dat ‘er geen, of een beperkte hoeveelheid data is van het gebruik van Covid-19 mRNA vaccin. Dierlijke voortplanting toxiciteit studies zijn niet afgerond. Covid-19 mRNA vaccin BNT162b2 is niet aanbevolen tijdens zwangerschap. Voor vrouwen met een leeftijd dat ze kinderen kunnen baren dient voor de vaccinatie zwangerschap uitgesloten te worden. Bovendien moet aan vrouwen die kinderen kunnen baren geadviseerd worden om minstens 2 maanden na hun tweede dosis zwangerschap te vermijden.’

Onder paragraaf 5.3 ‘Preklinische veiligheidsdata’ wordt nog eens bevestigd dat ‘Niet-klinische data geen speciaal gevaar voor mensen laten zien gebaseerd op een conventionele studie met herhaalde doses toxiciteit. Dierproeven naar potentiële toxiciteit voor de reproductie en ontwikkeling zijn niet afgerond.’ (onderstreept toegevoegd)

Laat dit even op u inwerken.

De proeven op dieren om te zien of dit vaccin gevolgen heeft voor de reproductie, dus voortplanting, en de ontwikkeling, zijn niet eens afgerond. Dit betekent dat men (nog?) totaal geen idee heeft of dit vaccin geen gevolgen heeft voor de voortplanting en ontwikkeling van iedereen bij wie dit vaccin wordt ingespoten. Of heeft men misschien wèl een idee, en is men zo van de resultaten geschrokken, dat men besloot de proeven met dieren niet eens te voltooien?

Veronderstelde Pfizer klokkenluider: ‘Vaccin veroorzaakte 97% steriliteit in testfase’

Op 21 november schreven we in ons artikel ‘Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch‘: De Amerikaanse presentator David Knight haalde onlangs een klokkenluider van farma gigant GSK (link werkt weer) aan, die onthulde dat zogenaamde ‘anti-HCG’ (hormoon) adjuvanten in corona vaccins 97% steriliteit veroorzaken. Tijdens een klinische test met het GSK vaccin zouden namelijk 61 van de 63 vrouwen onvruchtbaar zijn geworden.

Bij een voor mannen ontwikkelde variant met een anti-GNRH (hormoon) zouden de testikels krimpen, zou het testosteron niveau dalen, en het mitochondriale DNA in sperma worden vernietigd, waardoor dit in vrouwen onvruchtbaarheid zou veroorzaken. Dit zou zijn geconstateerd tijdens vaccintesten op bavianen.

Volgens de Britse woordvoerder van Govote.org, waar Knight een videoclip van liet zien, zal dit ertoe leiden dat in de komende jaren massa’s mensen zullen sterven door Covid-19 vaccins, terwijl er vrijwel geen kinderen meer zullen worden geboren. ‘Als dit hun bedoeling is, krijgen we een enorme wereldwijde bevolkingsvermindering, waar Bill Gates het al jaren over heeft.’ Daarom wil Govote.org de vaccins in onafhankelijke laboratoria laten testen.

‘Vaccin kan essentieel eiwit in vrouwen aanvallen waardoor ze onvruchtbaar worden’

De mRNA vaccins gaan het lichaam zelf programmeren om antilichamen aan te maken tegen het ‘spike’ eiwit van het SARS-CoV-2 virus. De nu volgende onbevestigde informatie hierover moeten we nog nader bestuderen en controleren: ‘Spike eiwitten bevatten tevens syncytine-homologe protëinen, die essentieel zijn voor de vorming van de placenta in zoogdieren zoals mensen. Het dient absoluut uitgesloten te worden dat een vaccin tegen SARS-CoV-2 een immuunreactie tegen syncytine-1 kan triggeren, omdat er in gevaccineerde vrouwen anders onvruchtbaarheid van onbeperkte duur kan ontstaan.’

‘Het vaccin bevat een spike proteïne genoemd syncytine-1, vitaal voor de vorming van menselijke placenta in vrouwen. Als het (vaccin) werkt en we zo een immuunreactie tegen het spike eiwit vormen, trainen we tevens het vrouwelijke lichaam om syncytine-1 aan te vallen, wat tot onvruchtbaarheid in vrouwen kan leiden’ (2).

Aangezien deze vaccins ons worden opgedrongen, maar u desondanks op voorhand de volledige verantwoordelijkheid krijgt als het fout gaat, betekent dit dus dat ALS u als vrouw of man inderdaad onvruchtbaar wordt door dit vaccin, u dat geheel en al aan uzelf te wijten hebt. De fabrikanten en medische instanties stellen zich immers nu al niet aansprakelijk hiervoor. Desondanks wordt u straks gestraft als u deze vaccinaties weigert, en kunt u de toegang tot vliegtuigen, gebouwen, winkels en evenementen worden ontzegd. En dat zal waarschijnlijk pas het begin van de totale sociale en maatschappelijke uitsluiting zijn.

Share.