Vrijdag 29 juli zal mogelijks lange tijd als herinnering aanwezig blijven op de beurzen waarbij diverse grote economieën in de schijnwerpers komen te staan. Zowel Europa, Japan als de Verenigde Staten wachten op belangrijke economische parameters welke een grote invloed kunnen en zullen hebben op de wereldeconomie.

In de Verenigde Staten komt de belangrijke graadmeter aan bod waarbij het periodieke consumentenvertrouwen wordt meegedeeld. Een negatief cijfer heeft grote gevolgen op de beurzen aangezien de Verenigde Staten nog steeds als graadmeter worden aanzien voor diverse andere Westerse economieën.

Naast de Verenigde Staten zijn echter twee andere wereldregio’s van een nog groter belang, namelijk Europa en Japan. Beide regio’s zijn uitermate belangrijke voor de wereldeconomie waardoor een negatieve of positieve reactie directe gevolgen heeft. In Europa zal het financiële nieuws vrijdag voornamelijk draaien rond de resultaten van de stresstest van diverse banken. In Japan voornamelijk rond de meeting van de Bank of Japan.

De beslissing van de Bank of Japan kan volgens analisten diverse richtingen opgaan met elk hun eigen economische reacties. Een eerste scenario is een gehele teleurstelling waarbij de Yen een (sterke) neerwaartse beweging zal inzetten ten opzichte van de USD en mogelijks ook ten opzichte van de Euro (afhankelijk van het Europese nieuws). Een tweede scenario is de beslissing omtrent een nog grotere financiële overheidsinspanning om de economie draaiende te houden (welke de Yen zal ondersteunen). Een derde scenario zou mogelijks het scenario zijn waar er daadwerkelijk sprake zal zijn van het zogenaamde helikopter geld.

De algemene verwachting voor de Japanse economie is een verdere renteverlaging, tegelijk met een grotere ondersteuning van de economie. Een stabilisatie van de inspanning zou voornamelijk negatieve onthaald worden op de financiële markten.

Voor de Eurozone (en op termijn de gehele wereldeconomie) zijn de resultaten van de banken-stresstest het hot topic voor vrijdag. Deze cijfers zullen vermoedelijk bevestigen of ontkennen in welke mate de Italiaanse banken er aan toe zijn. Dit uitgebreid naar de gehele Eurozone, al zal de focus voor het overgrote deel op Italië rusten.

Indien deze resultaten tegen vallen zou dit betekenen dat niet enkel Italië in de problemen zit maar de gehele Eurozone met een levensgroot probleem zit. In tegenstelling tot Griekenland is Italië “too big to fail” wat dan ook een rechtstreekse reactie van de ECB noodzakelijk zou maken. Dit zal op zijn beurt een directe reactie uitlokken van Duitsland welke niet bereid is mee te blijven betalen aan de economische problemen in Zuid-Europa.

De kans dat de Italiaanse problemen besmettelijk zijn naar naburige landen is realistisch door de grote onderlinge verbanden. Ook de Franse economie is er slecht aan toe en steunt voornamelijk op het nog voorlopig resterende vertrouwen van de beleggers . Spanje, Portugal en Griekenland zijn reeds verdronken waardoor Italië en Frankrijk voorlopig nog net niet onder water gaan met hun lippen. Indien dit alles zal bevestigd worden door de stresstest dan is de daadwerkelijke grens in de praktijk getrokken tussen de noordelijke en zuidelijke Euro-staten. De vraag is dan enkel nog hoe lang Duitsland en zijn vazalstaten dit nog zullen aanvaarden…

Bronnen:

http://www.bloomberg.com

Share.