‘VS legt enorme voorraden aan voor komende grote wereldcrisis’

‘Eerst periode met totale controle over aankopen, contacten en leven van alle burgers, daarna geplande economische en maatschappelijke crash’.

Volgens Jeremiah Johnson, pseudoniem van een voormalige ‘groene baret’ van de Amerikaanse special forces, is de reden dat de overheid al jarenlang enorme voorraden aanlegt een almaar dichterbij komende, grotendeels geplande wereldcrisis. Een indicatie voor waar we dan mee te maken krijgen zijn de vele oefeningen in het land op een aanval met massavernietigingswapens. Vermoedelijk zal daar eerst een periode met totale controle over de bevolking aan vooraf gaan, gevolgd door ongekende economische crisis en ineenstorting van de samenleving –waarvan steeds meer tekenen van aan de wand zichtbaar zijn.

Johnson schrijft dat de elite zich al jaren buigt over de vraag hoe ze kunnen voorkomen dat het gewone volk massaal in opstand komt tegen hun globalistische beleid, en ze tijdens revoluties worden afgezet. ‘Dat kan door draconische maatregelen: met elkaar verbonden CCTV camera’s die iedere aankoop, iedere geldopname, ieder moment, en iedere ontmoeting vastleggen.’

‘Elite reserveert natuurlijke hulpbronnen voor eigen gebruik’

De prijzen van alle basisgoederen zullen blijven stijgen, met een almaar slechter draaiende wereldeconomie. ‘De natuurlijke hulpbronnen worden door de politici en oligarchen in alle stilte overgeheveld naar voorraden die, zodra de stekker eruit wordt getrokken, voor hun eigen gebruik zijn.’

Daar zouden we nog een reden kunnen hebben waarom zoveel partijen en politieke kopstukken, ook in Den Haag, honderden miljarden belastinggeld willen gebruiken voor de omschakeling op duurzame nep energie opwekkers zoals windmolens: de écht betrouwbare bronnen zoals olie en gas willen ze straks geheel voor zichzelf reserveren.

Op het moment dat de ‘zachte’ politiestaat in Amerika en Europa een feit is, als al onze aankopen, verkopen en bewegingen worden gecontroleerd en zo nodig worden ‘bijgestuurd’, is het voor de elite eenvoudig om het hele systeem in elkaar te laten storten, en ‘het grootste deel van de wereldbevolking af te maken… terwijl ze zelf veilig en aan de macht blijven,’ aldus Johnson.

Overheid legt enorme voorraden aan en bouwt ondergrondse tunnels

In de Verenigde Staten zijn overheidsinstanties sinds de regering Obama bezig met het aanleggen van enorme voorraden. In heel het land bevinden zich inmiddels tal van geheime opslagplaatsen, die tot de nok toe zijn gevuld met voedsel en medicinale voorraden voor het geval er een catastrofe plaatsvindt. Het ‘kernoorlog’ commandocentrum onder Cheyenne Mountain, vaak gebruikt in series en films, is opnieuw geopend, en er is een enorm netwerk aan ondergrondse bunkers en tunnels aangelegd die helemaal tot aan Denver lopen. Al 8 jaar lang worden deze ondergrondse complexen dagelijks aangevuld.

Daarnaast zijn er miljarden kogels aangekocht door het ministerie van Homeland Security en alle andere ‘alphabet’ instanties, inclusief de posterijen, die volgens Johnson een rol spelen bij de geplande crisis en de ‘wederopbouw’ na de volgende (wereld)oorlog. ‘De afgelopen jaren werd er intens geoefend op noodtoestanden zoals het uitbreken van een plaag en een nucleaire oorlog / terrorisme. Al deze zaken, het opslaan van voedsel en andere zaken, en de voorbereidingen voor een enorme ramp, wijzen op één ding, namelijk dat er (uiteindelijk) iets staat te gebeuren.’

Tal van ‘flashpoints’; ‘Elite zal op het eind winnen’

Op de hele planeet zijn er tal van ‘flashpoints’ die tot zo’n drama kunnen leiden: Noord Korea, Syrië, Oekraïne, en de Tweede Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland. ‘Deze flashpoints zijn kunstmatig gecreëerd. Van sommige kan een natuurlijke oorzaak worden aangewezen, zoals het ebola virus, en de voortdurende ramp rond Fukushima. Maar oorlog is overduidelijk de simpelste manier om alles voor elkaar te krijgen. Vladimir Putin verklaarde recent nog dat een kernoorlog tussen Amerika  en Rusland de hele wereld zal vernietigen, en er geen winnaars zullen zijn.’

‘Maar dat is niet zo: de regeringen en hun politieke- en zakenelite zullen op het eind winnen.’

Massa immigratie, instorten sociale zekerheid, totalitaire controle

Tot het moment waarop het grootste deel van de wereldbevolking opzettelijk zal worden uitgeroeid, zal de heersende elite in snel tempo de burgers onder totale controle gaan plaatsen, vervolgt Johnson. Historisch gezien werkt een bevolking alleen vrijwillig aan mee aan het opheffen van hun vrijheden en afpakken van hun bezittingen en financiën als er een nieuwe grote oorlog is uitgebroken. Dat zal ook nu gebeuren: de laatsten resten van de democratie zullen totaal verdwijnen, en plaatsmaken voor een totalitair systeem.

Onder leiding van de nieuwe Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel stevent ook de EU in ijltempo op zo’n totalitaire superstaat af. In Brussel, Berlijn en Parijs wordt heel goed beseft dat de burgers dit pas zullen accepteren als eerst de sociale zekerheid is ingestort, en hun samenleving extreem onveilig is geworden door de misdaad- en terreurexplosie die wordt veroorzaakt door miljoenen moslimmigranten, die juist voor dit doel naar onze landen worden gehaald.

Foto’s en filmpjes van nog lege FEMA-kampen en honderdduizenden kunststof lijkkisten zijn velen al bekend, net als de aanleg van DUMBs (Deep Underground Military Bases) en tunnels. In zowel Washington, Brussel als ook Den Haag liggen al geruime tijd noodwetten klaar waarmee in het geval van een grote crisis al het bezit van burgers en (kleinere) bedrijven in beslag kan worden genomen, zaken zoals voedsel en brandstof op rantsoen gezet kunnen worden, en het parlement buitenspel gezet kan worden voor een ‘noodregering’.

‘Koers gaat rechtstreeks richting de rotsen: oorlog’

‘Wat er nog aan ontbreekt is de crisis,’ besluit Johnson. ‘Alle crises zijn van tevoren uitgedacht of in elkaar gezet, voordat men toestaat dat ze uitbreken. In het verleden werd er door landen en imperiums altijd een ‘reset’ gerealiseerd door oorlog, en in dit tijdperk zal dat niet anders gaan, ongeacht wie er aan het roer staat – vooral niet als de koers opzettelijk rechtstreeks richting de rotsen gaat.’

Bronnen:

(1) SHTFplan via Zero Hedge