maandag, september 25

‘Evacuatie 230.000 Amerikanen uit Zuid Koreaanse hoofdstad Seoul in voorbereiding’ – Voorspellingen Ex-CIA Remote Viewing team over WO-3 door Noord Korea en gebeurtenis op de zon lijken uit te gaan komen.

Nadat de zoveelste Noord Koreaanse raket deze week opnieuw in de Zee van Japan terecht kwam, zou president Donald Trump zo goed als zeker hebben besloten tot militair ingrijpen. Volgens Noord Korea en Japan was de testraket een ICBM waarmee de Amerikaanse staat Alaska geraakt kan worden. Rusland hield het op een middellange afstandsraket die slechts zo’n 500 kilometer overbrugde.

Infowars kopman Alex Jones zegt dat het grootste deel van de kernarsenalen van de supermachten inmiddels bestaat uit neutronenbommen, omdat een oorlog met andere nucleaire wapens vrijwel zeker zal leiden tot de vernietiging van onze planeet.

‘VS gaat 230.000 burgers uit Seoul evacueren’

Om een eventuele Noord Koreaanse tegenaanval van troepen die de neutronenbommen overleven voor te zijn, zou de Amerikaanse overheid de evacuatie van 230.000 Amerikanen uit de hoofdstad Seoul, die vlakbij de grens met de noorderburen ligt, voorbereiden.

Diplomatieke druk en VN Veiligheidsraad resoluties en sancties hebben jarenlang overduidelijk geen enkel effect gehad op het communistische Noord Koreaanse regime. Nu het volgens experts zo’n 10 tot 20 kernbommen heeft, op de drempel staat om deze met intercontinentale raketten op Amerika af te kunnen schieten, en voortdurend blijft dreigen de Verenigde Staten totaal te zullen vernietigen, lijkt men in Washington weinig andere opties te hebben dan een preventieve aanval uit te voeren.

‘Preventieve aanval China op Japan’

De grote vraag is of Rusland en China, buurlanden van Noord Korea, hiermee zullen instemmen. Volgens Jones dreigt er namelijk een scenario waarbij Noord Korea een (kern)raket op Japan afschiet, dat land vervolgens terugslaat, en China besluit om zelf ook Japan preventief aan te vallen. Dan is het uitbreken van de Derde Wereldoorlog gegarandeerd.

De Russische president Putin lijkt het meeste begrip te hebben voor militaire actie, en heeft het Noord Koreaanse nucleaire programma een ‘directe bedreiging’ genoemd die tot WO-3 kan leiden.

WO-3 dreigt ook in het Midden Oosten

Ook elders op de wereld lopen de spanningen verder op. Britse kranten berichtten deze week dat de breuk tussen Saudi Arabië en Qatar een nieuwe wereldoorlog in gang kan zetten. Saudi Arabië heeft de meeste andere Golfstaten, Egypte en de VS als bondgenoot, terwijl Qatar wordt gesteund door Turkije, en langzaam maar zeker het Shi’itische kamp Iran/Irak nadert.

Rusland, Amerika, Iran en Israël raken ondertussen steeds verder militair betrokken bij de oorlog in Syrië, en dan hebben we ook nog Oekraïne, waar het na een door de CIA en EU gesteunde staatsgreep aan de macht gekomen fascistische regime geen gelegenheid onbenut laat om te proberen het Westen in een oorlog tegen Rusland te storten. Tegelijkertijd gaat de militaire opbouw van de NAVO in Oost Europa, vlak langs de Russische grenzen, onverminderd verder.

Wederom flashback naar Remote Viewing voorspellingen

We deden het dit jaar al enkele malen eerder, een flashback plaatsen naar ons artikel van begin 2012 over een ‘Remote Viewing’ team, ooit opgezet door de CIA maar later privaat voortgezet, dat speciaal getraind werd om met buitenzintuiglijke waarnemingen ‘op afstand’ de vijand te kunnen bespioneren (toen nog de Sovjet Unie). Toen dit team steeds meer successen boekte, begon men te experimenteren of ze ook in de toekomst konden ‘kijken’.

Het hoofd van dit programma, de gedecoreerde majoor Ed Dames, voorspelde op grond van de bevindingen van dit team een aantal inderdaad uitgekomen gebeurtenissen, zoals een krachtige zonnevlam die in 2003 de Aarde maar net miste, Noord Korea dat een kernbom zou ontwikkelen (waar hij toen nog voor belachelijk werd gemaakt), en een grote aardbeving in Japan, waardoor er een enorme ramp met een kerncentrale zou plaatsvinden. Zoals iedereen weet gebeurde dit inderdaad in 2011 in Fukushima.

‘Killshot’ gebeurtenis op de zon

Het ‘remote viewing’ team zag volgens Dames dat een aantal jaren na de kernramp in Japan plotseling een grote (wereld)oorlog zal uitbreken nadat Noord Korea een kernbom gebruikt. En dan, als over de hele wereld talloze soldaten in diverse landen aan het vechten zijn, zal er een gigantische uitbarsting op de zon plaatsvinden, een ‘killshot’ genoemd, die vrijwel het gehele Noordelijke Halfrond van onze planeet totaal zal verwoesten.

Zondag schreven we over een nieuw rapport over de NASA, dat zijn zorgen uitspreekt over het ‘zonne minimum’ waar we in terecht zijn gekomen. Grote uitbarstingen van zonnevlammen zijn dan niet te verwachten, maar wel enorme en vooral zeer langdurige, soms maandenlange gaten in de corona van de Zon, waardoor zonnedeeltjes met grote snelheid kunnen ontsnappen en het magnetische veld van de Aarde kunnen raken.

Daarbij kunnen satellieten, maar ook elektrische en elektronische installaties op het oppervlak van de planeet worden beschadigd of zelfs uitgeschakeld. Het kan tevens een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Een zo’n uitbarsting zorgde in april in diverse grote Amerikaanse steden voor massale stroomstoringen.

‘Niemand wil horen dat het einde eraan komt’

Danes commentaar in 2003: ‘Soms wil ik het zelf ook allemaal ontkennen en ervoor kiezen niet te geloven dat wat wij zien ook echt zal gaan gebeuren. Maar ik zal wel moeten, ik heb geen keus… Ik begrijp de sceptici overigens wel. Als iemand anders mij dit zou vertellen zou ik hem ook niet geloven. Hoe zou ik dat kunnen? Dit is zó rampzalig, daar wil je dus niet eens aan dénken.’

 

‘Op veel plaatsen in de wereld is het nu al ellendig genoeg. Wie wil dus horen dat het einde der tijden eraan komt? Dat we door de zon geroosterd zullen worden?’

Het is echter vaker gebeurd dat de wereld op het randje van de Derde Wereldoorlog leek te balanceren. Dat begon al met de Cuba crisis in de jaren ’60, de oorlogen tegen Israël in 1967 en 1973, de Golfoorlogen en 1991 en 2002 (na 9/11) en Syrië in 2013, kort na de (false flag) chemische aanval in Damascus. Dat het gelukkig al die keren goed afliep, is natuurlijk geen garantie dat het niet ooit eens wèl mis kan gaan.

‘Elementen zullen door vuur vergaan’

Voor de christenen onder ons:

‘Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’ (2 Petrus 3:10)

Gebaseerd op onder andere:

Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de Here en de werktuigen zijner gramschap, om de gehele aarde te verderven. Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.

Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen… Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. (Jes. 13: 5-9 + 12)

Bronnen:

(1) Infowars

 

Share.