maar misschien toch moet?(just in case) dan laat deze brief diegene die vaccineert ondertekenen. Met een getuige van jouw kant erbij die tekent. En daarbij de id check te doen.

VACCINATIE-VERKLARING
Ik- de arts, die dit ondertekend heeft- verklaar hiermee bindend, dat het volgend vaccin
——————————————————————— (naam)
van ——————————————— (naam van de producent)
ter voorkoming en bescherming tegen volgende ziekte(s)
—————————————————————————–
toegediend is en uit volgende bestanddelen bestaat:
—————————————————————————–
—————————————————————————–
—————————————————————————–
Dit vaccin is vrij van schadelijke stoffen, vervuiling of vergif. Ik heb het vandaag aan de volgende persoon toegediend:
Naam: ———————————————————————-
Adres: ———————————————————————
Woonplaats: —————————————————————
Geboortedatum: ———————————————————-
Ten tijde van de vaccinatie was de ontvanger gezond, met uitzondering van ——————————————————————————————————————————————————————————————————————–waarvan ik mij na uitgebreid en zorgvoudig onderzoek heb kunnen overtuigen. Ik verzeker, dat de ontvanger voor de vaccinatie geen krampen, neurologische storingen of allergieën heeft.
Ik verzeker, dat het toegediende vaccin volkomen ongevaarlijk is voor het leven en de gezondheid van de ontvanger en/of zijn directe omgeving en geen directe of indirecte schade, ongewenste reacties en/of gevolg van ziekte veroorzaakt, zoals verlammingen, hersenletsel, blindheid, tuberculose, multiple sclerose, kanker op de plek van de injectie, nierschade, leverontsteking, diabetes enz., met of zonder dodelijke gevolgen.
Ik verklaar verder, dat het vaccin ——– jaren de genoemde ziekte, waar het tegen gegeven wordt, voorkomt. Zou de ziekte, waartegen het vaccin gegeven wordt toch in deze tijd optreden, stel ik mij vrijwillig, zonder enkele vorm van proces, met mijn privévermogen aansprakelijk. Mocht door de vaccinatie fysieke of psychische schade ontstaan, ben ik verplicht het slachtoffer, diens familie of nabestaanden financieel te ondersteunen.
Voor de vaccinatie werd de ontvanger, de ouders of de voogd over de precieze samenstelling van het vaccin geinformeerd en ook werd de bij het vaccin horende bijsluiter overhandigd.
Datum, plaats: ————————————————————-
Titel, naam en handtekening van de arts:
—————————————————————————–
Getuige: ——————————————————————-
Kopieer en deel net zoals ik ook deed en maak de anderen bewust van deze nieuwerwetse bill gates injectie

 

Share.