maandag, september 25

Oud FBI baas Comey, nu onderzoek naar Trump leidend, blijkt onderzoek naar corrupte deals Clintons met Russen te hebben onderdrukt – Ook Wall Street Journal komt nu schoorvoetend met de waarheid.

De overwegend linkse eindredacteurs van de Nederlandse media zoals de NOS en NU achten het nieuws het vermelden niet waard, vermoedelijk omdat de hier verafschuwde Amerikaanse president Donald Trump ermee wordt vrijgesproken, en de hier nog immer verafgode Hillary Clinton opnieuw in een zeer kwalijk daglicht wordt gesteld. Desondanks zijn het deze keer ook grote Amerikaanse anti-Trump media zoals de Washington Post en de Wall Street Journal die berichten dat Hillary Clinton en de Democratische Partij met behulp van de FBI hebben betaald voor het dossier over de volledig uit de lucht gegrepen samenzwering tussen Trump en de Russen, en Hillary daar geruime tijd over gelogen heeft. Nog kwalijker is dat ex FBI chef Comey, die nu het onderzoek naar Trump leidt, destijds het onderzoek naar de inmiddels bevestigde corrupte uraniumdeals van de Clintons met Russen heeft onderdrukt.

Verguisde alternatieve nieuwsmedia, die in Nederland op de zwarte ‘nepnieuws’ lijst werden gezet, blijken al die tijd gelijk te hebben gehad, en de reguliere media, die beweren u objectief voor te lichten, blijken zoals zovaak de échte nepnieuws verspreiders te zijn.

De Washington Post heeft gisteren bevestigd dat Hillary Clinton en het Democratische Nationale Comité (DNC) de oppositionele researchfirma Fusion GPShebben betaald om het beruchte (fake) dossier samen te stellen waarmee werd –en nog altijd wordt- beweerd dat de campagne van Trump heeft samengezworen met de Russen om de verkiezingen te ‘stelen’. Ook Republikeinen blijken bij dit complot betrokken te zijn.

Democraten maakten zichzelf schuldig aan wat ze Trump verwijten

Hoewel Hillary en de Democraten niet direct met de Britse oud spion Christopher Steele samenwerkten aan de samenstelling van het dossier, is het feit dat ze het dossier –met daarin informatie die voornamelijk uit onduidelijke Russische bronnen afkomstig is- financierden een ironische bevestiging dat niet Trump, maar juist de Democraten van dubieuze Russische contacten gebruik maakten om te proberen een politieke opponent zwart te maken, zodat deze de verkiezingen niet zou winnen.

Iedereen weet dat dit mislukte, en ook dat Hillary en de Democraten vervolgens Trump valselijk beschuldigden voor iets dat ze zelf wèl in het geheim hadden gedaan. Dit zijn de bekende extreemlinkse ‘Saul Alinsky’ tactieken die Trumps voorganger Barack Obama ook al gebruikte, en die bijna heel ‘journalistiek’ Nederland nog steeds naïef, blindelings en kritiekloos achter de Obama/Clinton kliek doet aanhobbelen.

De onthullingen volgen enkele dagen nadat Trump twitterde dat de FBI en het ministerie van Justitie bekend moeten maken welke Republikein het is geweest die Fusion GPS inschakelde. De oprichters van Fusion GPS beriepen zich tijdens een publieke hoorzitting vorige week op hun zwijgrecht, en weigerden de naam (/namen) vrij te geven.

Wie het dossier in januari naar CNN lekte is officieel dus nog niet bekend, maar de aanvoerder van het Republikeinse Trumphaters kamp, senator John McCain –die de afgelopen jaren de bijnaam ‘Obama’s ass-kisser’ verwierf- lijkt het meest voor de hand te liggen, ook al ontkent hij alles.

Dubieuze rol FBI directeur Comey en onderzoekscommissie

Bovendien was het oud FBI directeur James Comey die in januari een samenvatting van het Steele dossier aan Obama en president-elect Trump presenteerde, wat een sterke aanwijzing is dat de FBI het dossier aan de media heeft doorgespeeld toen Trump de verkiezingen eenmaal had gewonnen.

Uitgerekend Comey, die eigenlijk de Clinton Foundation en het ministerie van BuZa onder toemalig minister Hillary Clinton had moeten onderzoeken vanwege sterke aanwijzingen voor omkoping en de inmiddels aangetoonde -aanvankelijk geheim gehouden- corrupte uraniumdeals met Russische officals (waar we onlangs uitgebreid over berichtten), werd aan het hoofd gezet van de commissie die zogenaamd moet verifiëren of Trump wel of niet met de Russen heeft samengezworen.

Iemand nog met enig vertrouwen in een ‘objectief’ oordeel van deze commissie? Iemand?

Ook New York Times erkent chantage en leugens

Naast de Washington Post komen nu ook andere anti-Trump media schoorvoetend met de waarheid naar voren. New York Times journalist Ken Vogel, die eerder hoofd onderzoeksjournalist bij Politico was, twitterde dat hij destijds wel degelijk heeft geprobeerd om deze zaken te publiceren, maar onder grote druk werd gezet door de campagneleider van Hillary Clinton om zijn mond te houden.

Een andere NYT verslaggever, Maggie Habberman, bevestigde dat ‘de mensen die betrokken waren bij het financieren (van het dossier) hier op schijnheilige wijze een jaar lang over gelogen hebben.’ Met ‘mensen’ bedoelde ze overduidelijk (ook) Hillary Clinton, die al eerder bleek te hebben gelogen over de corrupte ‘Rosatom’ uraniumdeals die ze (samen met haar man) met Russische officials sloot en als minister goedkeurde, en waar het beruchte echtpaar miljoenen mee opstreek. Het Huis van Afgevaardigden kon vanwege de betrouwbaarheid van de gelekte documenten over deze zaak inmiddels niet anders dan hier een officieel onderzoek naar starten.

Wall Street Journal: FBI zelf diep betrokken bij ‘Russische inmening’ verhaal

Het Trump dossier, waarvan de op schimmige Russische bronnen gebaseerde ‘feiten’ dus sowieso buitengewoon twijfelachtig zijn, werd desondanks door de regering Obama aangegrepen om een FBI onderzoek te starten naar de Trump campagne. Volgens gezaghebbende nieuwsbronnen had FBI directeur James Comey al ten bate van Hillary Clinton ingegrepen tijdens het ook op deze site uitgebreid besproken email schandaal, waaruit naar voren kwam dat het echtpaar samen met andere top Democraten de spil vormt in een internationaal kinderhandel/misbruik netwerk.

Nu blijkt dat de FBI op de hoogte was van de deals die de Clintons met de Russen sloten, terwijl ze daar de nodige ‘donaties’ voor hun Clinton Foundation voor terugkregen. De FBI deed echter niets om deze criminele activiteiten te stoppen, en hield deze jarenlang achter slot en grendel om de Clintons uit de wind te houden. De Wall Street Journal concludeert dan ook terecht dat ‘voor iedereen die er de moeite voor neemt is te zien dat het echte probleem is dat de FBI zelfdiep betrokken is bij het ‘Russische inmenging’ verhaal.’

FBI hielp corrupte Hillary en spande samen tegen Trump

En wie had destijds de leiding over de FBI? Huidig speciaal aanklager en Clinton-vriend Robert Mueller. De WSJ wijst er dan ook op dat als er al iets waar is van de veronderstelde –maar nooit bewezen- Russische inmening in de Amerikaanse politiek en verkiezingen, de FBI zich hier willens en wetens voor heeft laten gebruiken, echter niet om Trump, maar Hillary Clinton te bevoordelen.

‘Dat betekent dat Mueller de middelen, het motief en de gelegenheid had om deze voor de FBI pijnlijke feiten te verdoezelen en de aandacht ervan af te leiden, waarmee hij een groot deel van het politieke (anti-Trump) spectrum een groot plezier deed,’ vervolgt de WSJ. ‘Het enige wat hij hoefde te doen was om de focus te beperken tot het flinterdunne, onoprechte, maar bij de media (ook de Nederlandse) populaire beschuldiging dat de bende van Trump heeft samengespannen met het Kremlin.’

Alle topofficials die bij dit corrupte complot betrokken waren, zoals FBI vicedirecteur Andrew McCabe en Mueller zelf, kregen een grote rol toegewezen in het huidige onderzoek naar Trump. De WSJ: ‘Volgens iedere bewijskundige, onderzoeksmatige of journalistieke maatstaf is het grote verhaal dat de FBI… nu niet zoveel te verbergen zou hebben als ze niet mevrouw Clinton als Democratisch genonimeerde zouden hebben geholpen, en daarmee onbedoeld Trump aan het presidentschap hebben geholpen.’

Hoelang blijft u de media nog geloven?

De vraag lijkt alleen nog hoelang het zal duren voordat Mueller door Trump ontslagen wordt. In eigen land is de vraag hoe lang mensen nog klakkeloos de insinuerende en extreem tenditieuze ‘nieuws’berichten van onder andere de al eerder genoemde NOS en NU blijven geloven. Zolang niemand daar tegen in opstand komt, zullen zij als getrouwde CNN (‘Clinton News Network’) filialen dezelfde leugenpropaganda tot in het oneindige over ons kunnen blijven uitkotsen.

Bronnen:

(1) Zero Hedge
(2) Breitbart

Share.