We horen het vaak: we kunnen onze grenzen niet sluiten voor migranten van buiten de EU want we hebben die arbeidskrachten nodig. De demografie in Europa zou een massale influx aan nieuwe arbeidskrachten rechtvaardigen.

Nieuwe data uit Zweden ontkracht die mythe compleet.

De massale instroom aan kansenparels heeft geen invloed op de economische groei, en het gros van hen blijft in de werkloosheid en de bijstand. Zelfs massale “investeringen” in onderwijs kan de culturele verrijkers niet aan een baan helpen.

Ondertussen blijven duizenden vacatures in de Zweedse industrie en bouwsector oningevuld.

Dat terwijl de Zweedse werkloosheid met 7.6% piekt. Bij de Zweden “met een migratie-achtergrond” zoals dat tegenwoordig heet, ligt dat zelfs op 15%. Men verwacht dat volgend jaar 60% van de werklozen een migratie-achtergrond zullen hebben.

Bovendien wendden steeds meer Zweedse bedrijven zich tot buitenlandse, zij het blanke, Europese, christelijke werknemers om de vacatures in te vullen. De getinte verrijkers zijn gewoon niet goed genoeg.

Nog enkele opmerkelijke cijfers: van de 163.000 asielzoekers die Zweden het afgelopen jaar met veel trots binnenhaalde, zijn er momenteel slechts 494 aan het werk.

Kortom: door de enorme influx aan kansenparels moet de regering Löfven haar ambitieus plan om tegen 2020 het laagste werkloosheidscijfer van de EU te kunnen voorleggen, vroegtijdig opbergen.

Wie durft nu nog te beweren dat we niet-Europese migranten “nodig” hebben? Zo ja, waarvoor? Althans niet voor “de economie”. Misschien voor politiek-electorale belangen veilig te stellen?

Bron: SVT, Zweeds Ministerie van Arbeid, Svensktnaringsliv, NT

Share.