maandag, september 25

De massamedia laten het vrijwel volledig afweten en doen niet wat ze zouden moeten doen, namelijk volledige informatie verschaffen en dus de mensen ook informeren over de contra-argumenten van orgaandonatie, schreef oud-omroepbaas en mediadeskundige Ton Verlind in Spiegelbeeld.

“Het is volstrekt gerechtvaardigd een discussie te voeren over de vraag of alle aspecten van orgaandonatie wel uitvoerig publiekelijk worden besproken. Dit gebeurt niet,” aldus Verlind. “Mensen blijken heel veel aarzelingen te hebben over orgaandonatie. Dit laat zich afleiden uit het feit dat betrekkelijk weinig mensen zich als donor hebben laten registreren. In de media bestaat rondom dit thema een soort ‘omerta’: laten we er maar niet over praten.”

“Via de massamedia worden jaarlijks allerlei campagnes ‘orgaandonor-ja’ over ons uitgestrooid,” vervolgde hij. “We kunnen ons afvragen of het terrein van ethische dilemma’s, waar orgaandonatie duidelijk onder valt, het terrein van de overheid is. De overheid duwt ons via de campagnes namelijk in een bepaalde richting. Dat sturen loopt zelfs via wetgeving!”

Afspraak

Verlind vindt het opmerkelijk dat er nauwelijks journalistieke kritiek wordt losgelaten op orgaandonatie. “We zitten met een overheid die ons al jarenlang brainwasht met het idee dat je asociaal bent als je je organen niet ter beschikking stelt. Zo is een arena gecreëerd waarin geen enkel gesprek over orgaandonatie meer mogelijk is. De uitkomst staat van tevoren vast.”

Hij merkt op dat orgaandonatie pas wordt gethematiseerd in de media wanneer bijvoorbeeld de koning of een belangrijke politicus zich ertegen zou uitspreken. “Het is niet voor niks dat de overheid in campagnes iconen uitnodigt om het onderwerp te positioneren. Vooral bekende Nederlanders uit de sport- en muziekwereld worden ingezet.”

Verlind legt uit dat de verwevenheid van journalisten met thema’s of politici zo sterk kan zijn dat ze bepaalde vragen niet onderzoeken of aankaarten. “Er is geen sprake van een ‘conspiracy’, maar eerder een soort afspraak om het er niet over te hebben.”

Lobby

Ondanks de campagnes zijn de wachtlijsten voor donororganen langer geworden. Om die reden is de lobby opgezet voor het actieve donorregistratiesysteem. Verlind is tegen dit systeem. “Elk systeem waarin de overheid namens de burger een beslissing neemt en waarin jij, de burger, in actie moet komen om die beslissing ongedaan te maken, moet uit den boze zijn,” zei hij. “Dit tast de autonomie van de mens aan.”

Hij stelt dat de overheid ons in de richting van een standpunt stuurt. “In een vrije democratie dient dit afgewezen te worden,” zei hij. “Het enige wat de overheid hier hoort te doen is de voor- en tegenstanders met gelijke middelen te faciliteren, maar dat doet ze geenszins.”

[Spiegelbeeld]

Share.