vrijdag, september 29

‘Merkel regeert als feodale vorstin’- In de maak zijnde groenrechtse coalitie VVD/CDA/D66/GL zal Merkels verwoestende beleid in bijna alle opzichten kopiëren.

De groeiende kritiek op de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft inmiddels ook de reguliere media bereikt. Journalist Henryk Broder schrijft in een bijdrage voor het bekende Welt zelfs dat Merkels beleid in alle opzichten ‘de late wraak van de DDR op West Duitsland’ is, omdat Duitsland in razendsnel tempo in een nieuw Oost Duitsland wordt veranderd. Overigens zijn dezelfde zorgwekkende ontwikkelingen zichtbaar in ons eigen land, waar VVD, CDA, D66 en GroenLinks hard werken aan een groenrechtse coalitie die het verwoestende beleid van Merkel in bijna alle opzichten kopieert.

‘Wir schaffen das!’ is zo ongeveer de bekendste uitspraak van bondskanselier Angela Merkel, gedaan in het kader van het openzetten van de grenzen voor miljoen moslimmigranten. In 1981 stond op een van de propaganda plakkaten van het socialistische Oost Duitse regime (SED) vrijwel dezelfde kreet te lezen: ‘Das schaffen wir!’, waarmee de burgers werden aangespoord de verdere uitbouw van de socialistische heilstaat te ondersteunen.

Merkel regeert als ‘feodale vorstin’

Merkels ‘wir schaffen das’ markeerde het begin van een crisis die Duitsland zowel verlamt als ophitst. Inmiddels vragen miljoenen mensen zich bezorgd af wat de werkelijke beweegredenen van Merkel zijn, nu ze erin geslaagd is om zowel het nationale parlement als dat van de 16 deelstaten haar volledig en kritiekloos te laten gehoorzamen.

Angela Merkel bepaalt niet alleen de richtlijnen van de politiek, maar kan met één woord of pennenstreek de grenzen openen, wetten buiten werking stellen, en alle twijfel aan de wijsheid van haar besluiten met ‘wir schaffen das!’ autoritair van tafel vegen. Broder schrijft dat Merkel ‘in de stijl van een feodale vorstin’, een alleenheerser, regeert, inclusief het dreigement dat ze haar land en volk vaarwel zegt als die haar niet blindelings willen blijven volgen. ‘Geen kanselier heeft dat ooit eerder gewaagd.’

Verstoorde blik op realiteit

Het plakkaat van de SED uit 1981 herinnert ons eraan dat Merkel opgroeide in een socialistisch systeem dat vanaf de eerste tot en met de allerlaatste dag een verstoorde blik op de werkelijkheid had. De DDR wilde in eigen ogen de 7e of 8e grootste industriestaat ter wereld zijn, waar geen werkeloosheid, geen buitenlanderhaat, en geen criminaliteit voorkwam. Arbeidsnormen, nauwgezette vijfjarenplannen, en zelfs de levering van ‘kostbare’ producten zoals bananen en echte chocolade werden allemaal door de staat geregeld.

In de Stalinallee werden praalzuchtige parades gehouden waarmee aan het volk en de wereld werd getoond hoe superieur Oost Duitsland wel niet was. Zelfs de weerberichten werden vervalst zodra het te warm of juist te koud werd, om daarmee het energieverbruik te verminderen.

In een ‘groene’ en ‘open’ heilstaat naar de afgrond

Dat doet in sterke mate denken aan Merkels ‘Energiewende’, waarmee de Duitse kerncentrales werden afgeschaft en vervangen door extreem kostbare en buitengewoon inefficiënte windmolens, die grote delen van het Duitse landschap hebben verwoest, onnoemelijk veel schade aan het dierenleven toebrengen en de elektriciteitsprijzen hebben doen exploderen.

Alles moet echter opzij worden gezet voor een nieuw soort ‘heilstaat’, die behalve socialistisch vooral ‘groen’ en ‘open’ is. Electrische auto’s en miljoenen migranten uit het Midden Oosten en Afrika moeten een duurzaam en tolerant multiculti Duitsland gaan vormen. Dat Duitse bouwprojecten jarenlange vertragingen kennen en de Duitse infrastructuur aan het instorten is –vele duizenden bruggen en viaducten kunnen het op ieder moment begeven, en de afsluiting van talloze bruggen zorgt nu al voor veel omleidingsroutes van vele tientallen kilometers-, daar maakt men zich in Berlijn nauwelijks druk over.

‘Het ziet ernaar uit alsof de Bondsrepubliek nu op dezelfde weg zit waarmee de DDR in de afgrond van de geschiedenis is gegleden,’ aldus Broder. ‘De politiek van de kanselier is de late wraak van de DDR op de Bondsrepubliek. Daar bent u zich wellicht niet van bewust, maar juist het onbewuste onderscheidt zich door zijn vasthoudendheid en betrouwbaarheid.’

Duitsland heeft de DDR ziekte gekregen

25 jaar na de ‘Wiedervereinigung’ zien vooral voormalige Oost Duitsers hoe het verenigde Duitsland dezelfde ziekte en aandoeningen heeft gekregen waaraan hun heilstaat uiteindelijk aan ten onder is gegaan. Broder: ‘En nu dreigt voor de West Duitsers dezelfde tegenspoed als ooit hun broeders en zusters in het Oosten. De DDR is door emigratie geïmplodeerd; de BRD dreigt onder de last van immigratie in te storten. En net als destijds is het openen van de grenzen de oorzaak van de calamiteit.’

Het gissen naar de ware motieven van Merkel zal nog wel even doorgaan, zelfs nu ze er zelf ook aan lijkt te twijfelen of ‘wir es schaffen’. Het Duitse lot schijnt echter aan herhalingsdwang te leiden,’ veroorzaakt door een ‘kanselier uit het Oosten’, die daarmee de rekening van de ondergang van ‘haar’ DDR lijkt te willen vereffenen. (1)

Nederland slaat met groenrechts zelfde fatale weg in

Ons land dreigt zo goed als zeker dezelfde fatale weg in te slaan met een ‘groenrechtse’ coalitie, waarin de neuzen van VVD en GroenLinks plotseling dezelfde kant blijken op te staan, en net als in Duitsland zeer efficiënte en betrouwbare energiecentrales zullen worden gesloten, en een peperdure omschakeling op ‘groen’ en ‘duurzaam’ een grote maatschappelijke onderklasse zal creëren die gekenmerkt zal worden door energie- en vervoerarmoede, nog even los van het exploderende aantal ontwrichtende stroomstoringen.

Mogelijk nog erger is de conclusie dat het in Den Haag klaarblijkelijk net als in Berlijn nauwelijks meer iets uitmaakt op welke partij u stemt. Van VVD tot GroenLinks, alle grote partijen volgen –met uitzondering van de PVV- feitelijk hetzelfde linkse globalistische beleid. Ook Nederland gaat met behulp van dezelfde soort propaganda organen (de media) de komende jaren in razendsnel tempo veranderd worden in eenzelfde ‘open’, ‘groene’ en ‘tolerante’ immigratie heilstaat. Of de bevolking, die daar in alle opzichten de rekening voor zal moeten betalen, dat wel wil, lijkt daarbij geheel niet meer ter zake te doen.

Bron

Share.