Vanwege de groeiende welvaart zou religie zoals we het nu kennen zomaar kunnen verdwijnen, voorspelt een vooraanstaande wetenschapper.

Dr. Nicholas Baumard stelt dat religies als het christendom en het jodendom opkwamen in samenlevingen waar mensen net genoeg te eten hadden. De religies moedigden mensen aan om aan de toekomst te denken en ‘langzaam’ in plaats van ‘snel’ te leven. Maar dat is nu niet langer nodig.

Baumard vertelt New Scientist: “Hoe meer overvloed er is en hoe meer mensen de langzame strategie hanteren, hoe minder behoefte er is om een snelle leefstijl moreel te veroordelen. En daarmee verdwijnt ook het voordeel van religieuze overtuigingen die een dergelijk voorzichtig leven rechtvaardigen.

Hij besluit: “Het is waarschijnlijk dat net zoals lang geleden de Grieks-Romeinse religies uitstierven ook het christendom zal verdwijnen.”

Bron

Share.