Voorzitter VN-klimaatconventie: Global Warming agenda vooral bedoeld om kapitalisme (en daarmee het Westen) te vernietigen.

Dr. John Bates, een hooggeplaatste wetenschapper van de gezaghebbende Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), heeft onthuld dat de organisatie een belangrijk rapport over de temperatuursontwikkeling heeft vervalst, om een zo groot mogelijke impact te maken op de wereldleiders op de klimaatconferentie in Parijs in 2015. De erkenning van de klokkenluider volgt kort op de uitspraak van de hoogste VN official voor Klimaatverandering, die aangaf dat de ‘global warming’ agenda vooral werd bedacht om het kapitalisme –en daarmee het Westen- te vernietigen, en niet om het klimaat te redden.

Dr. Bates heeft ‘onweerlegbaar bewijs’ gepresenteerd dat het NOAA rapport, waarin de 17 jaar lange pauze in het opwarmen van de Aarde werd ontkend, was gebaseerd op vervalste en misleidende gegevens. De hoofdauteur van dit ‘Pausebuster’ rapport, Thomas Karl, ‘stond erop om besluiten en wetenschappelijke keuzes te maken die het opwarmingseffect maximaliseerden, en de documentatie (daarover) minimaliseerden… Dat was een haastige poging om het idee van een pauze in global warming te ontkennen, zodat het tijdig kon worden gepubliceerd om nationale en internationale overleggen over klimaatbeleid te beïnvloeden.’

Het NOAA brak hiervoor zelfs met het eigen protocol door het rapport niet nauwgezet intern te evalueren. Het moest en zou tijdens de klimaatconferentie in Parijs worden gepresenteerd, wat volgens Bates ‘een schaamteloze poging was om de impact te intensiveren.’

Temperatuursgegevens vervalst om politiek gewenst resultaat te produceren

Het instituut heeft inmiddels besloten om de voor Parijs gebruikte temperatuursgegevens te vervangen, omdat ‘het een onbetrouwbare methode was waarmee de snelheid van de opwarming werd overdreven.’ Volgens Bates heeft het NOAA opzettelijk harde gegevens van zeeboeien aangepast aan metingen vanaf schepen, die veel onbetrouwbaarder zijn. ‘Dat mag je nooit doen, goede gegevens veranderen zodat ze overeenkomen met slechte, maar dat is wel wat ze deden, om het erop te doen lijken alsof de zee warmer wordt.’

Ook de aangeleverde gegevens over de zogenaamde temperatuurstijging op het land waren niet betrouwbaar, aldus Bates, omdat de gebruikte software bugs bevatte, die de uitkomsten ‘onstabiel’ maakten.

Klimaatsceptici wijzen er al jaren op dat veel wetenschappers en hun instellingen vatbaar zijn voor politieke en sociale druk (zoals overheidssubsidies) om de vooraf bepaalde gewenste resultaten –dus een opwarming van de Aarde- te produceren, waarmee regeringen hun bevolkingen steeds hogere milieu- en energiebelastingen kunnen opleggen.

Professor: ‘Tijd dat overheden erkennen dat opwarming niet het probleem is’

Volgens dr. William Happer, natuurkundig professor (em.) aan de Universiteit van Princeton en lid van de National Academy of Sciences, heeft ‘de overheid de wetenschap gecorrumpeerd, door deze te overspoelen met geld om de politiek-correcte resultaten te produceren. Het is tijd dat de regeringen eindelijk de waarheid over global warming  erkennen. Opwarming is niet het probleem – overheidsbesluiten zijn het probleem.’ (2)

President Donald Trump is de eerste Westerse leider die deze harde waarheid serieus neemt, en heeft aangekondigd om zich uit het even kostbare als schandalige klimaatverdrag van Parijs terug te trekken.

Verenigde Naties: Global Warming bedacht om kapitalisme te vernietigen

Dat de Verenigde Naties –met uitzondering van de Veiligheidsraad- worden gerund door extreemlinkse anti-Westerse ideologen werd vorige week nogmaals bevestigd toen de voorzitter van de VN Conventie over Klimaatverandering, Christiana Figueres, tussen neus en lippen toegaf dat de Global Warming Agenda niet zozeer bedoeld is om de aarde van een (fictieve) klimaatramp te redden, maar om het kapitalisme, en daarmee de Westerse economieën, te vernietigen. (1)

Om u een idee te geven: alleen al ons land gaat de komende jaren tientallen miljarden euro’s uitgegeven om een niet-bestaand klimaatprobleem te beteugelen. Het maximale effect van het compleet leegzuigen van de samenleving door het opleggen van torenhoge energie- en milieubelastingen zal aan het einde van deze eeuw hooguit enkele honderdsten van één graad Celsius bedragen – kortom: op wereldschaal niet te meten.

Niet minder, maar méér CO2 nodig

De global warming klimaatagenda is dan ook met afstand de meest kostbare hoax die ooit werd bedacht, en die, indien niet door nieuwe leiders gestopt, het Westen, en ook ons land, totaal bankroet en ons volk straatarm zal achterlaten. ALS er al iets aan het historisch lage CO2 niveau in de atmosfeer moet worden gedaan, dan dient dit juist te worden verhoogd, zodat er meer planten en gewassen kunnen groeien om snel groter wordende wereldbevolking te kunnen blijven voeden.

Bronnen:

(1) Zero Hedge (/ Investors Business Daily)
(2) Breitbart

Share.