Waarschuwingen zijn er al jaren, maar nu is het ook wetenschappelijk bevestigd: in Duitsland vindt een uitsterving van ongekende omvang plaats. Insectologen spreken zelfs van een ‘ecologisch armageddon’. Over de oorzaken zwijgen zowel politiek, media als milieuorganisaties, want het is uitgerekend de omschakeling op zogenaamd ‘groene’ en ‘duurzame’ energie die inmiddels al ‘75% van alles wat kruipt en vliegt’ heeft weggevaagd. Wij Nederlanders weten dus wat we met het ‘groenrechtse’ kabinet Rutte III kunnen verwachten, want die wil op ‘duurzaam’ gebied een enorme inhaalslag gaan maken. Positief: uw autoruit zit ’s zomers niet meer onder de insecten en vogelpoep, want die zullen over een aantal jaar grotendeels zijn verdwenen…

‘Het is nog erger dan aangenomen,’ geeft Caspar Hallmann, mede auteur van het wetenschappelijke onderzoek toe. Zijn Britse collega Dave Goulson van de Sussex University gaat nog verder: ‘Het lijkt erop dat we grote landstreken voor de meeste vormen van leven onbewoonbaar maken. We bevinden ons op koers voor een ecologisch armageddon. Bij de huidige ingeslagen weg zullen onze nakomelingen een uiterst verarmde wereld erven.’

Teelt biogewassen doet echte natuur verdwijnen

Al jaren wordt voor al dit soort problemen en ontwikkelingen onmiddellijk ‘klimaatverandering’ als schuldige aangewezen, maar de realiteit is bij lange na zo simpel niet. Het massale uitsterven van insecten en vogels is voor een grote deel te wijten aan de pijlsnel groeiende teelt van gewassen zoals koolzaad en maïs, die nodig zijn voor ‘bio brandstoffen’. Sommige wetenschappers vinden dat dit nu eenmaal de prijs is die moet worden betaald voor het afscheid nemen van kernenergie en fossiele brandstoffen.

Doordat steeds meer bos- en landbouwgrond voor deze biogewassen wordt gebruikt, verdwijnt de echte, wilde natuur. ‘We zitten vol met natuurbeschermingsgebieden, maar bij ons sterven de insecten als vliegen,’ aldus bioloog professor dr. Werner Kunz. ‘We hebben nu tevéél groen!’ Daar waar de traditionele landbouw de soortenrijkdom juist in stand hield, ‘kan zelfs de biologische landbouw geen uitgestorven soorten terughalen.’ Hij stelt dan ook voor om grote stukken grond naast de moderne landbouwgronden speciaal te reserveren voor bedreigde flora en fauna. ‘Want kleine reepjes bloeiende natuur zijn niet afdoende.’

Landschappen veranderd in industrieparken bomvol vogelkillers

Maar het is misschien al te laat. ‘Met deEnergiewende (omschakeling op ‘groene’ energie, die in eigen land onze energierekening al over 2 jaar met gemiddeld 200 euro/jaar zal doen stijgen) van de ‘groene’ kanselier (Angela Merkel) heeft de grootste milieuvernietiging aller tijden vorm gekregen,’ schrijft Marilla Slominski voor Journalistenwatch. Ooit mooie landschappen zijn veranderd in enorme industrieparken bomvol draaiende windturbines, die almaar hoger worden en in aantal toenemen, en al ontelbare aantallen vogels hebben gedood. Roofvogels, waar er nog niet zo lang geleden nog veel van waren, zijn er vrijwel verdwenen.

De bekende natuurfilmer Andreas Kieling publiceerde het afgelopen jaar een video over dit onderwerp. De reguliere media wilden er niets mee doen, want het toont de waanzin van de politiek correcte ‘groene’ propaganda waar de burgers dagelijks mee worden volgepompt. Op de video is te zien hoe Kieling bij één enkele windturbine in een tijdbestek van slechts 15 minuten een dode buizerd, een dode zanglijster, een dode kramsvogel, en twee dode vleermuizen vond. ‘Ik kan wel kotsen,’ reageerde de woedende natuurfilmer.

Waar zijn nu al die milieuactivisten, die altijd moord en brand schreeuwen als er ergens een stukje asfalt moet worden aangelegd?

‘Zoveelste verwoestende project van Angela Merkel’

‘En zo zal Angela Merkel in de geest van de (links-)Groenen verder gaan met het zoveelste verwoestende project in dit land,’ besluit Slominski. ‘Na haar miljarden kostende Griekenland redding en haar open-grenzen beleid, waar het land miljoenen cultuurvreemde migranten aan te danken heeft, worden met de Energiewende de meest weerlozen van ons land over de messcherpe kling gejaagd. Ook hier is er geen weg terug meer.’

Bron

Share.