Duitsland en Tsjechië, twee buurlanden, twee EU-lidstaten – maar het enorme verschil tussen hun visies op wat er nu gaande is in Europa kon niet duidelijker worden uitgedrukt in de kerst- en nieuwjaarstoespraken van bondskanselier Angela Merkel en president Milos Zeman. Merkels boodschap was glashelder: ons land is van iedereen die hier maar komen wil, en mensen die het daar niet mee eens zijn horen niet in Duitsland thuis. Zeman noemde de migratiegolf juist een ‘zwarte schandvlek’, een ‘Trojaans paard’ en een ‘georganiseerde invasie, en geen spontane vluchtelingenstroom.’

‘Bewaren staatsgrenzen vroeger normaal, maar is nu kilte en haat’

Uit kijkcijfers blijkt dat de veel Duitsers de toespraak van hun kanselier niet langer konden aanhoren en massaal weg zapten (4), zeker toen ze stelde dat Duitsers die vinden dat hun eigen land van henzelf is en anderen willen ‘uitsluiten’ vol ‘kilte en haat’ zitten.

Econoom Norbert Häring, tevens auteur, redacteur (Handelsblatt en World Economic Review) en co-directeur van de World Economic Association, constateert dat het Merkel niet gaat om het tijdelijk beschermen van oorlogsvluchtelingen, noch om hen te helpen straks hun eigen landen weer op te bouwen, maar enkel ‘om permanente immigratie’.

‘En ja, ik wil als Duitser de ongeveer 7 miljard mensen die geen Duitsers zijn en hier geen toestemming hebben te blijven, uitsluiten. Dat is namelijk de normale functie van staatsgrenzen. Anders kan een gemeenschap nauwelijks functioneren. Tot voor kort was dit heel normale politiek, maar nu zou het een teken van haat, kilte en rechts extremisme zijn. Hoe snel zijn de normen toch verschoven.’ (5)

‘Naastenliefde is dekmantel; Snelle integratie is slechtste beleid voor thuislanden’

Onder ‘dekmantel van naastenliefde’ wordt een nieuw immigratiebeleid ‘erdoor gedrukt’. ‘En deze dekmantel maakt het makkelijk om rechtse critici te belasteren, en zorgt dat linksen er in hun grenzeloze naïviteit moeilijk iets tegenin kunnen brengen. In plaats daarvan ondersteunen ze Merkel liever tegen de opkomst van de AfD… AfD aanhanger tot onmensen verklaren leidt tot niets en doet velen onrecht.’

In Härings ogen kan Europa niets slechter doen dan de migranten zo snel mogelijk proberen te integreren. ‘Ze zouden moeten worden opgevangen totdat ze weer kunnen terugkeren naar hun thuislanden… Snelle integratie betekent enkel dat van de landen die men heeft platgebombardeerd en in chaos heeft gestort, hun inwoners die nodig zijn voor de wederopbouw uit pure elite-egoïsme worden weggenomen.’

‘U werkt in opdracht van buitenlanders en wilt het Duitse volk afschaffen’

Herbert Gassen, een 87 jarig CDU-lid die tientallen jaren lang actief was voor de christendemocraten, sprong eveneens in de pen en schreef een vernietigende brief aan Merkel die op tal van sites werd gepubliceerd. Gassen beschuldigt de kanselier ervan Duitsland voor pro-islamitische politieke doeleinden te misbruiken, het Duitse volk in het kader van een communistische wereldrevolutie te willen afschaffen, en met de migrantentoestroom opstanden en mogelijk zelfs burgeroorlogen in Europa te veroorzaken.

Merkels opening verraadde feitelijk onmiddellijk hoe ze tegen ‘haar’ land aankijkt: ze groette niet het Duitse volk, maar ‘alle burgers van deze wereld’. Als eerste verwijt Gassen haar de enorme financiële lasten die ze de Duitsers heeft opgelegd door het sluiten van allerlei EU-verdragen, en het overdragen van bevoegdheden en de nationale soevereiniteit aan Brussel. ‘U werkt daarmee in opdracht en naam van buitenlanders.’

‘Met geleerd taalgebruik… sluit u Duitsers die van hun vaderland houden en hun geschiedenis kennen uit van politieke meningsvorming, omdat u de sympathisanten van de communistische ideologie financieel en ideologisch ondersteunt.’

‘U heeft het Duitse volk smadelijk verraden’

‘De macht over Duitsland is u de roep van een Muezzin (de islamitische gebedsomroeper) waard… U heeft het gebod dat voorrang geeft aan het christendom voor het Duitse volk, ja, voor Europa, dat gegarandeerd wordt in de inleiding van de Grondwet, smadelijk verraden.’ Met de ongecontroleerde en onbeperkte komst van miljoenen mensen met vreemde culturen en moorddadige religies, die amper in een generatie te integreren zijn, ‘creëert u een voedingsbodem voor toekomstige militante opstanden, zo niet zelfs burgeroorlogen’, en ‘vernietigt u de Europese beschaving.’

Duitsers die het niet met de komst van miljoenen moslimmigranten eens zijn worden door haar weggezet als ‘duistere Duitsers’ en zelfs ‘het gepeupel’. ‘Tegelijkertijd mogen de (ultralinkse) antifascistische autonome vechttroepen in hun strijd tegen rechts ongestraft ‘Duitsland verrek (of crepeer)!’ scanderen.’

Nationaliteiten worden vernietigd voor wereldrevolutie

Bovendien veroorzaakt Merkel met haar welkomsbeleid steeds meer ellende onder het autochtone Duitse volk, waarvan inmiddels miljoenen kinderen in armoede moeten leven. ‘U heeft Duitsland financieel, materieel en spiritueel op de grofste wijze beschadigd,’ ook door de grote Duitse denkers en 1000 jaar oude cultuur volledig uit het onderwijs te halen. ‘Dat komt overeen met de Marxistische basisregels een volk dommer te maken en het te laten verdwijnen. Het doel is door de vernietiging van nationale ideeën de wereldheerschappij te veroveren, dus een wereldrevolutie.’

Daarbij constateerden ook tal van andere commentatoren en analisten, zoals economisch journalist Rainer Hank (Frankfurter Allgemeine), dat Merkel zowel wat de redding van de eurozone als haar migrantenbeleid betreft alle bestaande wetten heeft gebroken ‘om haar droom van grenze(n)loze solidariteit te verwezenlijken.’’ (1)

AfD: Merkels ‘kans’ is groot gevaar; Wij willen niet in een Arabisch land veranderen!

AfD woordvoerder Alexander Gauland noemde Merkels toespraak ‘bijna cynisch’ en ‘volkomen aan de realiteit voorbij gaand… De ongecontroleerde immigratie is géén kans voor Duitsland, maar een gevaar voor onze samenleving. Wij willen niet dat Duitsland door zo’n toestroom in een Arabisch land verandert… Iedereen kan hier komen, of het nu een terrorist, economische migrante of vluchteling is, inclusief gezinshereniging. Deze toestand leidt ons direct naar maatschappelijke chaos. Wie zoiets als een ‘kans’ mooi praat, ontbreekt het duidelijk aan iedere realiteitszin.’ (2)

Tsjechisch president: Migrantenstroom is schandvlek en invasie

Nog geen 300 kilometer ten zuiden van Berlijn denkt men in een andere Europese hoofdstad totaal anders over de miljoenen moslims die Merkel en Brussel naar Europa halen. De Tsjechische president Milos Zeman zei tijdens zijn kersttoespraak weliswaar te doen te hebben met de kinderen en ouderen onder de vluchtelingen, maar toch vooral gezonde jonge mannen te hebben gezien. Hij vroeg zich af waarom die niet de wapens hebben opgepakt om tegen ISIS en voor de bevrijding van hun eigen landen te vechten. ‘Door weg te gaan hebben ze ISIS juist versterkt.’

‘De migratiegolf is een zwarte schandvlek,’ aldus Zeman. ‘De politici die hun ogen hiervoor sluiten en zeggen dat wij ons geen zorgen hoeven te maken, doen mij herinneren aan een Praagse burgemeester die tijdens de overstromingen op de brug stond en zei: ‘de situatie is uitstekend’. Twee uur later stroomde het water de Praagse metrotunnels in.’

De president verwees naar Cassandra, de dochter van de mythologische koning van Troje, die de inwoners vergeefs waarschuwde voor hun aanstaande ondergang. ‘Ik ben er vast van overtuigd dat we te maken hebben met een georganiseerde invasie, en niet met een vluchtelingenbeweging.’

‘Dit land is ONS land en NIET van iedereen’

Zeman verwees ook nog naar een spandoek van pro-migranten demonstranten met de tekst ‘Refugees Welcome – Dit land is niet van ons’. Op dringend verzoek werd deze tekst ‘in een iets minder domme uitspraak veranderd: ‘Dit land is van iedereen’. Aan het einde van mijn kerstboodschap wil ik u graag twee dingen zeggen: Dit land is ONS land, en dit land is en kan NIET voor iedereen zijn.’

Bronnen:

(1) Epoch Times
(2) Epoch Times
(3) Epoch Times / YouTube
(4) KOPP
(5) Norbert Häring

Share.