vrijdag, september 29

Door Berlijn ingeschakelde Amadeu Antonio Stiftung streeft naar blanke ontvolking en totale bezetting Duitsland en Europa door de islam.

Racist en virulente Duitserhater Anetta Kahane, voor wie Duitsland en Europa moeten veranderen in één groot geïslamiseerd gebied dat zoveel mogelijk ontdaan is van mensen met een blanke huidskleur. En deze vrouw heeft van Merkel volledig de vrije hand gekregen om het vrije internet te terroriseren met haar politiek-correcte ‘zuiveringen’.

Vorig jaar richtte Angela Merkels minister van Justitie Heiko Maas zijn eigen private internetpolitie op, zogenaamd om ‘haatboodschappen’ te bestrijden. Eén van de belangrijkste leiders van deze ‘task force’ is het hoofd van de extreemlinkse globalistische Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane. Zij was ooit spion voor de even gevreesde als gehate Oost DuitseStasi. Haar stichting maakt zich bovendien zélf schuldig aan racisme en haatboodschappen, maar dan ‘politiek correcte’, door Berlijn goedgekeurde.

‘Wat je zegt ben je zelf’ is een bekende spreuk die kinderen gebruiken om elkaars scheldpartijen af te weren. En daar zit veel waarheid in. Vooral de politiek-correcte propaganda maakt zich voortdurend schuldig aan dezelfde overtredingen die op politieke tegenstanders worden geprojecteerd.

Linksradicalen trekken ten strijde tegen vrijheid van meningsuiting

Vanuit politiek-correct standpunt zitten Duitsland en Europa vol met rechts-radicalen en/of racisten. Dat houdt tegelijkertijd in dat degenen die hier tegen ten strijde menen te moeten trekken, zelf links-radicalen moeten zijn. Paranoïde links-radicalen, wel te verstaan, omdat iedereen met een afwijkend standpunt meteen als de ‘vijand’ wordt neergezet.

Daarmee komen we bij de Amadeu Antonio Stiftung (A.A.S.), die samen met de collega globalisten van Facebook, Google en Twitter van de regering Merkel de opdracht heeft gekregen om het internet te censureren, en te ‘zuiveren’ van ‘haatboodschappen’. Eerste slachtoffer: het Duitse portaal van Anonymous. Daarna de bekendmakingen van de publicatie van het boek ‘Grenzenloos crimineel: Wat de politiek en massamedia ons verzwijgen over de misdaden van migranten’, van de Duitse auteur-onderzoeksjournalist Udo Ulfkotte, zelf ooit als hoofdredacteur werkzaam bij de politiek-correcte ‘top’krantFrankfurter Allgemeine Zeitung.

Op 23 juli werd ook de Facebook pagina van de anti-islamisering beweging PEGIDA verwijderd. Bijzonder is dat de site kort daarna opnieuw online verscheen, maar plotseling met linkse inhoud.

Alleen dictators van totalitaire staten passen deze vorm van censuur toe

Doorgaans gebruiken alleen totalitaire staten deze methoden om niet-gewenste politieke standpunten te onderdrukken. Het is een gemeenschappelijk kenmerk van alle dictaturen –of dat nu om Hitler, Stalin of Erdogan gaat- dat afwijkende meningen niet langer worden getolereerd. Dictatoriale leiders voelen zich constant bedreigd, en breiden het aantal ‘verdachten’ stapsgewijs zover uit, dat op een gegeven moment de halve bevolking ‘schuldig’ is. Zoals we de afgelopen weken in Turkije hebben gezien leidt dat tot de arrestaties en ontslagen van tien- tot honderdduizenden mensen. De volgende stap: internerings- en concentratiekampen.

Zover is het in Europa nog niet. Toch gaan we ongemerkt opnieuw hard die kant op, en wéér loopt Duitsland daarin voorop. De 62 jarige A.A.S. voorzitter Anetta Kahane heeft volledig carte-blanche gekregen om alles en iedereen die tegen de islam, tegen de islamisering en tegen de massa immigratie is, als ‘Nazi’s’ of ‘rechtsradicalen’ wegens ‘Volksverhetzung’ te vervolgen. Ook worden er allerlei links-politiek-correcte acties, projecten en campagnes georganiseerd, zoals ‘Voetbal tegen de Nazi’s’.

En wie die nieuwe Nazi’s zijn, dat wordt geheel bepaald door de A.A.S.. Anetta Kahane blijkt overal om zich heen ‘rechts-radicale racisten’ te zien, niet alleen onder het volk, maar ook bij de politie, in de zorg en de politiek. Journalist Bettina Röhl noemt deze ‘outsourcete censuur’, waarbij een externe organisatie in opdracht van de staat volledig de vrije hand krijgt om keihard op te treden tegen ongewenste meningen, in strijd met de grondwet, en vallend onder het in de wet vastgelegde verbod op censuur.

Kwalijk DDR/Stasi verleden onder tafel gemoffeld

Bovendien zijn Merkels internet’oppassers’ voormalige medewerkers van de Stasi, en daarmee zélf demagogische volkophitsers. Als Stasi spion bracht Kahane tussen 1974 en 1982 in de DDR tientallen personen, waaronder veel kunstenaars en schrijvers, bij de Stasi aan, nadat ze hen eerst onder valse voorwendselen privé had uitgehoord, bijvoorbeeld tijdens een feestje, een trouwerij, een concert of gewoon tijdens een wandelingetje.

Ze had beslist geen kleine rol, zoals ze zelf graag volhoudt. Haar Stasi activiteiten omvatten bijna 800 pagina’s. In 1986 wilde ze weliswaar zelf de DDR verlaten, maar onder de burgers die voor het communistische regime wilden wegvluchten bevonden zich ook Stasi-agenten, die op deze wijze West Duitsland werden binnen gesluisd. Misschien zegt het genoeg dat Kahane haar ‘hobby’, namelijk zwartmaken, belasteren en verketteren, bepaald niet opgaf, en daar in 1998 speciaal de Amadeu Antonio Stiftung voor oprichtte, die al snel een politiek-correcte ‘waakhond’ werd tegen alles en iedereen die niet bij haar ultralinkse standpunten past.

Om een idee te geven van haar macht: toen in 2012 een onderzoek naar haar Stasi verleden werd geopend, was ze niet alleen onderwerp, maar ook de bron. Met andere woorden: ze mocht haar eigen ‘bewijs’ leveren dat haar Stasi verleden geen invloed meer op haar had! Nodeloos te zeggen dat ze daarna haar wilde jacht op iedereen die de doelstellingen van linkse gutmenschen in de weg staan, verhevigde.

De juiste religie, de juiste huidskleur en het juiste ras

Achter deze zorgvuldig opgetrokken facade schuilt echter racisme in zijn puurste vorm, maar dan omgekeerd. Het gaat het Kahane namelijk enkel om hulp aan (moslim)’vluchtelingen’, waarbij ze feitelijk voor niets minder ijvert dan de totale bezetting van Duitsland (en Europa) door de islam. Zo acht ze bijvoorbeeld ‘het geringe aantal vluchtelingen in de Oostelijke deelstaten een groot probleem’, zogenaamd om de ‘ontvolking’ van het voormalige Oost Duitsland te voorkomen.

In werkelijkheid gaat het Kahane om (de juiste) huidskleur, om (het juiste) ras, de (juiste) religie. Zo verklaarde ze dat ‘er in het Oosten nog steeds te weinig mensen zijn die tot de zichtbare minderheden behoren, die bijvoorbeeld zwart zijn.’ En wij maar denken dat het ‘progressieven’ en ‘politiek-correcten’ niet om de huidskleur van mensen gaat. Niet overtuigd? De Tagesspiegelciteerde een andere beruchte uitspraak van Kahane, toen ze fel bekritiseerde dat de Duitse politiek na de val van de Muur ‘heeft toegelaten dat een derde van het staatsgebied blank bleef’.

Voor Kahane is alles wat ‘zwart’ en ‘bruin’ is automatisch goed, en ‘blank’ klaarblijkelijk slecht. Waarom zou ze het anders ‘een schande’ noemen dat de meerderheid van de bevolking in de Duitse deelstaten blank bleef? Daarmee geef je aan dat huidskleur van doorslaggevend belang voor je is. Met andere woorden: dat je een ‘rasechte’ racist bent.

Maar in de ogen van Berlijn is dit de juiste vorm van racisme, en ‘dus’ geen racisme. ‘Iedereen is gelijk, maar sommige mensen zijn gelijker’ – waar doet u dat aan denken?

Racisme en blinde haat tegen alles wat blank en Europees is

Het gaat bij de A.A.S. beslist niet alleen om Anetta Kahane. Tot het team behoort namelijk ook Julia Schramm, volgens de website van de stichting expert op het gebied van ‘hate speech’. En dat klopt als een bus, maar anders dan wordt gesuggereerd. Zo juicht Schramm bloedserieus Arthur ‘Bomber’ Harris toe, de RAF officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog talrijke Duitse steden met geplande vuurbommen in de as liet leggen, en zo miljoenen burgers liet ombrengen. Schramms veelzeggende hashtags op Twitter:

#bombergate #twitterdemo: Bomber-Harris, Flächenbrand // Deutschland wieder Ackerland!  (Uitgestrekte brand, Duitsland weer akkerland!); en ‘Sauerkraut, Kartoffelbrei // Bomber Harris, Feuer frei!  (zoiets als Zuurkool, Aardappelbrij – Bomber Harris, bommen vrij!).

Terwijl de A.A.S. uitgebreid stilstaat bij om het leven gekomen migranten, wordt tegelijkertijd een massamoordenaar en diens werk verheerlijkt. En dat mocht wèl 2 jaar lang ongehinderd op Twitter blijven staan. Anderen worden voortdurend van racisme beschuldigd, maar ondertussen kan de A.A.S. zijn eigen gewetenloze racisme tegen blanken en tegen autochtone Duitsers en Europeanen ongebreideld uitleven.

Achter het mensvriendelijke masker van de A.A.S. zit daarom niets anders dan blinde haat – haat tegen alles wat nietextreemlinks, niet buitenlands, niet gekleurd en niet islamitisch is. En dat met de volledige goedkeuring en (ook financiële) steun en medewerking van de regering Merkel.

Bron: KOPP

Share.