Van Jemen tot Zuid-Sudan tot Syrië. Elke dag worden burgers gedood door wapens die zijn geproduceerd door landen die het Internationaal Wapenhandelverdrag hebben ondertekend of geratificeerd. Aan het begin van de tweede conferentie over het verdrag roept Amnesty lidstaten op elkaar te houden aan de gemaakte afspraken.

  • Nog altijd gewetenloze wapenleveranties door landen die partij zijn bij het Wapenhandelverdrag
  • Meer dan een kwart van de lidstaten leverde niet de verplichte rapportages.
  • Sommige staten willen niet publiekelijk inzage geven in hun wapenimport en -export.

Het Internationaal Wapenhandelverdrag kan miljoenen levens redden. Het verdrag verbiedt de export van wapens als bekend is dat deze kunnen worden misbruikt voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen. Het is alarmerend dat landen, die het verdrag hebben ondertekend of zelfs geratificeerd, ongestoord doorgaan met het leveren van wapens aan regeringen en groeperingen die zich schuldig maken aan ernstige mensenrechtenschendingen of zelfs oorlogsmisdrijven.

Onvoldoende transparantie

Lidstaten zijn onder het wapenverdrag verplicht om te rapporteren welke maatregelen ze nemen om het verdrag te implementeren (nationale wetten, administratieve maatregelen). Bovendien moeten ze jaarlijks een overzicht maken van de geautoriseerde of werkelijke wapenexport.

Maar liefst 27 procent van de lidstaten heeft nog niet voldaan aan deze rapportageplicht. Ook hebben landen als Moldavië en Slowakije hun rapporten wel ingeleverd maar niet openbaar gemaakt.

Bron

Share.