maandag, september 25

Kort voor het opstarten (2008) en heropstarten (2009) van de Europese deeltjesversneller van CERN, op de grens van Frankrijk en Zwitserland, waarschuwden wetenschappers dat de experimenten wel eens op de totale vernietiging van de Aarde zouden kunnen uitlopen. Wel, we zijn er nog steeds, maar desondanks zijn er opnieuw zorgen geuit over de nieuwste serie experimenten van het ‘AWAKE’ project (‘wakker’, ‘wekken’ of ‘wakker maken’). Tijdens de eerste testexperimenten vormden zich op 24 juni bij Genève enorme, bizarre lichtgevende wolken in de buurt van de deeltjesversneller. Op het internet wordt nu gediscussieerd of deze wolken de gevolgen van het openen van andere dimensies kunnen zijn.

Officieel is de term AWAKE afgeleid van ‘Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment’. In het kort gezegd worden superkleine deeltjes (protonen) in een ongeveer 10 meter lange plasmacel geschoten, bedoeld om te zien of het mogelijk is om deeltjes over zeer korte afstand enorm hoge snelheden te laten bereiken.

Portalen naar andere dimensies?

Een van de populairste alternatieve verklaringen is dat de lichtgevende wolken bij Genève zijn ontstaan omdat met deze AWAKE experimenten wordt geprobeerd om zogenaamde ‘portalen’ naar andere dimensies te openen. Deze theorie werd overigens al ruim voor het opstarten van het 27 kilometer lange, € 7,5 miljard kostende apparaat -de ‘Large Hadron Collider’- in 2008 geopperd. Sommige christenen redeneerden dat met opzet wordt geprobeerd om ‘geestelijke’ dimensies te openen, waaruit dan wezens zoals demonen of duivelen tevoorschijn zouden kunnen komen.

Vooralsnog zijn dat enkel onbewezen speculaties gebleken, maar ook vanuit wetenschappelijke en journalistieke hoek klinken inmiddels opnieuw bezwaren tegen de experimenten. Deze zouden dermate complex zijn, dat onmogelijk valt te voorspellen wat precies de gevolgen zullen zijn. Wat als de CERN wetenschappers de controle verliezen over deze nog nooit eerder op deze schaal uitgevoerde testen? Hoe kunnen ze zo zeker blijven beweren dat rampen onmogelijk zijn?

‘Deuren, waaruit iets tevoorschijn zou kunnen komen’

Extra voer voor allerhande complottheorieën was een jarenlang veel aangehaalde eigenaardige verklaring van CERN onderzoeksdirecteur Sergio Bertolucci, die het letterlijk over ‘extradimensies’ had, ‘deuren, waaruit iets tevoorschijn zou kunnen komen’. Hij had het natuurlijk over mogelijk nog onbekende minideeltjes, en niet over buitenaardse wezens, maar de link met duivelen en demonen, en de in Openbaring genoemde ‘put des afgronds’, was snel gelegd.

Kritische wetenschappers waarschuwden vooral voor het ontstaan van mini zwarte gaten, die, indien ze zichzelf in stand zouden houden, snel groter zouden kunnen worden, en op zeker moment de hele planeet zouden kunnen opslokken. De CERN experts stelden echter dat eventuele mini zwarte gaten slechts voor een fractie van een seconde zouden bestaan, alvorens weer spoorloos te verdwijnen.

Wat de lichtgevende wolken betreft: volgens CERN was het AWAKE experiment nog lang niet ten volle opgestart, omdat de 10 meter lange plasmacel nog helemaal leeg was. (1)

Spiraal boven Noorwegen in 2009

Het na technische problemen opnieuw opstarten van de Large Hadron Collider in 2009 ging gepaard met een mysterieus spiraalverschijnsel aan de nachtelijke hemel in Noorwegen, precies op het moment dat president Obama in dat land was om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Tegelijkertijd werd er een massale ‘UFO’ waarneming boven Moskou gefilmd.

Op het alternatieve internet speculeerden sommigen dat het apparaat in werkelijkheid een grote ‘Stargate’ is, een portaal waarmee andere dimensies kunnen worden geopend, en de spiraal het zichtbare resultaat daarvan. De Russen zeiden later dat het verschijnsel het gevolg was van een mislukte raketlancering.

God van vernietiging

Volgens de CERN wetenschappers wordt de collider uitsluitend gebruikt voor ongevaarlijke en puur wetenschappelijke experimenten. Niettemin is het merkwaardig dat voor het hoofdgebouw van de organisatie een beeld van de Hindoegod Shiva werd opgesteld – niet alleen de god van de tijd, maar ook van vernietiging en transformatie. Vooralsnog is de LHC echter niet de ‘doomsday machine’ gebleken die het volgens complotfanaten is.

Bron

Share.