Wat weten we van de controle op zorginstellingen omdat we het zo vaak fout zien gaan met de clieenten zowel fysiek psychisch maar echter ook financieel. Wordt de zorg in natura en of de pgb wel ten volle benut en ook gericht op de clieent. Veel klachten die binnen komen zijn bij jongeren opvang te omschrijven als niet goed opgeleid begeleidend personeel en zelfs tot sommige gevallen agressief en manipulerend if zelfs misbruik van de doelgroep die iets minder weerbaar is. Hoe weet je als ouder of familie dat je naaste in goede handen is bij een zorginstelling, een woongroep, een voogd of een gastgezin. Wie heeft hier de toezicht behalve de instellingen die zelf de clienten daar plaatst welke natuurlijk alijd zullen zeggen dat altijd een goed woord hebben voor de uitvoering van het systeem dat men hanteerd en dat met met de medewerking van jeugdzorg en en de rechtbank en diverse bewindvoerders.

Wij van T2W hebbben echter diverse clieënten en ex clieeënten gesproken en horen verhalen waar wij echter van geschokkeerd zijn. Een aantal gevallen van chantage geldklopperij samen met bewindvoerders. Dit door uit huisplaatsing van jongeren bij een zorginstelling en valse facturen in te dienen ivm zogenaamde schade aan de woning welke er niet is. Dan ook de Jeugdzorg fouten die ouders als foute personen afschilderen en kinderen afnemen ergens plaatsen en door een rapportje van een een zogenaamde gedrags deskundige die feitelijk een bouwvakker is en de moeder en vriend van een kind in een jeugdzorgcasus te Enschede nooit heeft gesproken maar daar wordt voor het gemak even niet naar gekeken maar gewoon laster en smaad wordt aangenomen om een rechtzaak te winnen en een moeder zo buitenspel te zetten en dan ook nog haar gezag af te pakken terwijl zij degene is die werkbaar is en de tegenpartij juist alle deuren dicht houdt. Wie houd hier een vinger op ?

Wie is de controlerende factor die alle vormen van zorginstellingen eens goed op de vingers kijkt en in de boeken duikt van de de zorginstellingen pgb en zorg in natura. Toezicht op hulp van de ouderenzorg, jeugzorg, woongroepen en ambulante zorg.

Hoe is het mogelijk dat deze zogenaamde zorgaanbieders vrij spel hebben en zomaar hun gang kunnen gaan. Misleiding, Mishandeling, Bedrog, Manipulatie en zo zijn er nog veel meer misstanden volgens mijn bronnen en ik heb ze zelfs zien gebeuren echter men wist niet dat ik T2W vertegenwoordig wat voorlopig zo blijft echter als men hier wat aan gedaan wil hebben roep ik iedereen op die slachtoffer zijn of waren contact op te nemen met Harry eerst even lid worden en dan kunnen we in gesprek.

BLIJF NIET STIL JE STAAT NIET ALLEEN

http://time2wakeup.me/forum/memberlist.php

Share.