De zorgverzekeraars stellen ieder jaar de premie zelfstandig vast en terugbetaling van de teveel betaalde premie gebeurt steeds volgens de minister door een korting op de premie. Waarom maken de zorgverzekeraars sinds 2012 dan gemiddeld 1 miljard winst per jaar? Een overzicht van de resultaten.

Als je de beantwoording van de kamervragen aan minister Schippers leest dan is dat een goeie grap voor een conference maar geen serieus antwoord op de gestelde vragen. Wat wel opvalt is dat verzekeraars bij het vaststellen van de premie werken met ramingen, verwachtingen van opbrengsten en kosten.

Schippers geeft als antwoord op een van de vragen:
“De verzekeraars zetten al jaren meevallers en reserves in om de stijging van de premie te dempen. Ook houden verzekeraars en zorgaanbieders zich aan de afspraken die gemaakt zijn in de verschillende hoofdlijnenakkoorden. De stijging van de zorgkosten is daarmee beperkt gebleven. De zorgpremie ligt anno 2017 op gemiddeld 1290 euro per jaar. Dat is pas voor het eerst boven het niveau van 2012, terwijl het pakket fors is uitgebreid, denk daarbij aan de wijkverpleging en het feit dat er steeds duurdere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medische technologieën beschikbaar zijn. Ook de zorgtoeslag stijgt met de premie mee, zodat de laagst betaalden de zorgkosten kunnen blijven betalen.”

Met andere woorden de premie is wel degelijk aan het stijgen en het voordeel van het privatiseren van de zorg komt niet terecht bij de verzekerden, maar wel in de vorm van kapitaal bij verzekeraars.

Wat ze ook niet vertelt is dat zorgverzekeraars de afgelopen vijf jaar 5 miljard winst hebben gemaakt. Dat betekent dat ze de winst keurig hebben uitgesmeerd over de jaren en helemaal geen ‘stijging van de premies dempen’ zoals Schippers beweert. De Nederlandse verzekerden hebben de afgelopen jaren 5 miljard teveel premies betaald. Dat is aan de orde!

Aangezien de zorgverzekeraars hun winsten niet mogen uitkeren, hebben ze dus de afgelopen jaar 5 miljard kunnen oppotten. Dat kan dus geen reden voor een premieverhoging zijn, wat nu al wordt verwacht.

Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Op basis van de overzichten Jaarcijfers_2017 en Jaarcijfers_2016 komen we op 5 miljard winst van de gezamenlijke zorgverzekeraars.

Resultaten zorgverzekeraars
vgl Vektis
in miljoenen euro 2012 2013 2014 2015 2016
Zorgverzekeringswet 1.219 1.447 1.208 461 -316
Aanvullende verzekering 436 272 154 207 -36
Totaal resultaat 1.655 1.719 1.362 668 -352
Winstuitkeren

De taak van de particuliere zorgverzekeraars is het regelen en betalen van goede zorg. Dat doen ze met het premiegeld dat ze van de bevolking krijgen. Zij hebben van de politiek in 2006 dit giga cadeau ontvangen. Samen met de banken (mogen als enige digitaal geld creëren) hebben ook zij een privilege ontvangen dat miljarden oplevert. Tot 2018 mochten de verzekeraars winsten niet uitkeren, dit geldt nu ook na deze datum.

Het lijkt op een serieuze tegen campagne om de roep om premie terugbetaling te smoren. Kijk eens naar onze tegenvallers, kermen de verzekeraars in koor. Ondertussen smeren ze gewoon hun winst uit over verschillende jaren, zoals verzekeraars dit gewend zijn te doen.

Bron

 

Share.