De Europese Commissie kijkt angstvallig uit naar China omwille van de groeiende economische onrust. Het spoort de lidstaten de laatste tijd zelfs aan om zich voor te bereiden op economische zwaarder weer al is de vraag welke Europese landen hier nog enigszins de kracht voor hebben.

De omstandigheden kunnen voor de Europese economie momenteel nauwelijks nog beter zijn. Een zeer lage olieprijs, een lage wisselkoers welke goed is voor de export en een rente die op nul staat. Toch vreest de Europese Commissie zwaarder weer die komt opzetten uit het Oosten, met name uit China.

Een zwakker economisch milieu zal enorme financiële risico’s met zich mee brengen aldus EU-commissaris voor monetaire zaken Pierre Moscovici. Hij verwijst hierbij expliciet naar China waar er momenteel de zwakste groei is sinds een kwart eeuw. Dit gecombineerd met een schuldencrisis maakt een harde landing van de Chinese economie waarschijnlijker. Voor de sterkste motor in de Eurozone, Duitsland, zou dit slecht nieuws betekenen voor de export. Indien de sterkste economie van de Eurozone hierdoor in slechtere papieren verzeild zou geraken zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor de gehele Eurozone.

Daarnaast is niet enkel China een risicogeval. Ook veel opkomende markten zien de groei vertragen of flirten met een recessie. De oplopende geopolitieke spanningen wereldwijde veroorzaken nog een extra last voor de economie. Voor Europa komt hierbij nog de vluchtelingencrisis die in de lente van 2016 ongetwijfeld terug zal groeien en quasi niet met een goed einde al aflopen. Bij een gelijkaardige trend zal het Schengenakkoord ofwel moeten aangepast worden ofwel imploderen met diverse economie gevolgen eraan gekoppeld.

Investeringen

Met boven vernoemde zaken in het achterhoofd legt de Europese Commissie er nogmaals de nadruk op dat de hervormingen moeten doorgevoerd worden.

“Enkel structurele hervormingen zullen bijdragen tot een gezonde groei die in staat zal zijn om schokken te weerstaan. Hierdoor zal er in de toekomst meer kansen op werk voor onze mensen bestaan” (Valdis Dombrovskis, Vice-president EU-Commissie).

De woorden van Moscovici werden nog aangevuld met de vermelding dat landen die de financiële ruimte hebben om te investeren dit moeten doen om de Europese economie te stimuleren. Dit is rechtstreekse kritiek op Duitsland welke vaak kritiek krijgt op de enorme handelsoverschotten ten koste van de andere Europese landen. Het is echter bijzonder ironisch te noemen dat een land welke competitief is  zou moeten boeten en/of betalen omwille van een gebrek aan concurrentievermogen in andere landen binnen de Eurozone.

Groeiprognoses

De Europese commissie is daarentegen wel positief omtrent de groeiprognoses voor de hele Europese Unie. De vooruitzichten voor economische groei blijven ongewijzigd dit jaar op 1,9% en 2% voor 2017. Binnen de Eurozone is dit nog steeds minder met een 1,7% dit jaar en 1,9% volgend jaar.

Deze prognoses hangen uiteraard af van enkele zeer belangrijke factoren zoals het risico op een mogelijke Brexit welke niet werd opgenomen in bovenstaande cijfers. Indien dit daadwerkelijk een realiteit zou worden zal dit een grote impact hebben op zowel de Europese Unie, de Eurozone in zijn geheel en uiteraard het Verenigd Koninkrijk. Dit zou op zijn beurt de roep naar onafhankelijkheid vanuit Schotland versterken wat ook andere regio’s op andere gedachten kan brengen. Indien deze zwart zwaan er echt komt zal er nog lange tijd geen zicht komen op een nieuwe periode van economische bloei.

Moscovici noteert bij de positieve punten voor de economische groei opvallend genoeg ook de vluchtelingencrisis. De investeringen welke gedaan worden in de vluchtelingen ondersteunen de economie groei aldus Moscovici. Dit leek in 2015 inderdaad een positief verhaal te worden al is de teneur snel aan het omslaan door het steeds meer verliezen van de controle op de enorme groep inwijkelingen. Deze uitspraken kloppen inderdaad zolang het een positief verhaal is waarbij vluchtelingen inderdaad nuttig kunnen zijn voor de economie. Helaas is een veel groter deel dan men dacht analfabeet, de taal niet machtig of niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt de komende 5-10 jaar.

Er kan dan ook sterk afgevraagd worden als de Europese Commissie niet geneigd is om een te positief beeld blijft ophangen van de status van de economie om geen paniek te creëren. De tijd zal dit alvast uitwijzen.

Bronnen

http://welt.de

Share.