Veel ‘vluchtelingen’ registreren zich onder meerdere namen, zodat ze meerdere uitkeringen kunnen opstrijken – OECD/UNHCR asielexpert: ‘Migratie lost crises en problemen niet op, maar verergert ze juist – Op zeker moment stort ieder opvangsysteem in elkaar’.

Landen zoals Duitsland weigeren nog altijd te controleren of de moslimmigranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika geldige paspoorten bij zich hebben. De Zwitsers controleren wèl, en hebben geconstateerd dat maar liefst 80% geen paspoort bij zich heeft of wil tonen. Duizenden van hen –waaronder tal van criminelen die al de nodige misdaden en ook aanslagen hebben gepleegd- reizen vervolgens door naar Duitsland, België, Nederland, Frankrijk, Groot Brittannië en Scandinavië.

In 2015 toonden 30.000 asielzoekers in Zwitserland (76%) geen paspoort, en in 2016 zo’n 20.000 (81% van het totaal). Ongeveer de helft van hen bestond uit alleenreizende (jonge) mannen. Hoewel deze mensen verplicht moeten worden uitgewezen, gebeurt dat in Europa maar zelden. Afgelopen jaar verdwenen in het Alpenland bijna 8200 migranten zonder paspoort van de radar. De instanties zijn ervan overtuigd dat die bijna allemaal doorreisden naar de genoemde EU-landen, omdat ze daar meer kans hebben te mogen blijven.

8 van de 10 migranten blijken van de bekende truc gebruik te maken hun paspoorten weg te gooien of verborgen te houden, omdat ze weten dat ze geen recht hebben op asiel, maar Europa hen dan toch niet wil of kan terugsturen. Fabrice Leggeri, hoofd van de EU grens’bewakings’dienst Frontex, erkende dat zeker 65% van de Noord Afrikanen die vanuit Libië met bootjes naar Europa gaan, economische migranten zijn.

Sowieso weigeren landen zoals Tunesië om afgewezen asielzoekers terug te nemen. Dat zal geen verbazing wekken als we de berichten van onafhankelijke bronnen van de afgelopen jaren in herinnering roepen, die bevestigden dat de Afrikaanse regeringen deze asielzoekers liever kwijt dan rijk zijn, omdat het overgrote deel daar een carrière als crimineel had opgebouwd.

Misbruik van uitkeringen door meerdere identiteiten

Behalve het grote risico dat er (zware) criminelen en terroristen ongezien Europa binnenstromen, is er ook al aanzienlijke financiële schade. Zo kwam de Duitse deelstaat Niedersachsen erachter dat veel vluchtelingen zich meerdere keren laten registreren, en op deze wijze meerdere uitkeringen krijgen. Alleen al in Osnabrück ging het om zeker 100 gevallen, en in Aachen werd een 18 jarige Iraanse crimineel met 9 identiteiten gearresteerd (2). De schade beloopt vermoedelijk dan ook in de honderden miljoenen euro’s. (1)

In Nederland kennen we inmiddels de massale fraude met de ‘oprotpremies’, waar vooral Marokkanen en moslims van de Balkan misbruik van maakten. Die meldden zich in enkele maanden tijd steeds opnieuw bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, kregen een paar duizend euro mee om terug te gaan, leverden dat geld af bij hun families, en reisden vervolgens doodleuk weer naar Nederland om de volgende vracht met geld op te halen. Het is onbekend of de regering in Den Haag de belofte om deze praktijken te stoppen wel is nagekomen.

Expert: ‘Toelaten zoveel migranten zal asielsysteem doen instorten’

Toni Stadler, die 27 jaar lang als asielexpert in dienst was bij onder andere de OECD en de UNHCR en in tal van landen zoals Irak, Rwanda, Thailand en Cambodja werkzaam was, waarschuwt dat de moderne geschiedenis leert dat onbeperkte migratie de crises en problemen niet oplost, maar juist verergert.

‘Ik weet niet precies wat de bondskanselier schaffen wil,’ reageert hij op Angela Merkels beruchte ‘wir schaffen das’. ‘De vluchtelingencrisis is geen probleem dat je kunt oplossen en dat dan voorbij is… Als je iedereen welkom heet, vooral ook illegale migranten, dan trekt dat iedereen aan die naar een leven vol welvaart verlangt. Als Angela Merkel nu 1 miljoen migranten welkom heet, dan verschuift ze de oplossing van het probleem naar het moment dat het 2e miljoen aan de grens staat.’

‘Grenzen zo goed mogelijk sluiten en vluchtelingen in aangrenzend land opvangen’

Volgens Stadler ontkomt de EU er niet aan om zijn grenzen net als Amerika en Canada zo goed mogelijk te sluiten. ‘Er is geen alternatief. Vanaf een bepaald aantal migranten stort het asielwezen in ieder land in elkaar. Bovendien kan het er bij een oorlog niet om gaan om zoveel mogelijk mensen zover mogelijk van het oorlogsgebied te verplaatsen. Het doel moet de beëindiging van de oorlog zijn, en het terugsturen van de verdrevenen.’

Het beste is om vluchtelingen in veilige zones, het liefste in hun eigen landen, of anders in de direct aangrenzende, op te vangen, en weer terug te sturen zodra dat mogelijk is. In 1991 in Irak werkte dat prima. Tijdens de Golfoorlog werd er met succes in het noorden van het land een veilige zone voor de Koerden ingericht.

Het beeld dat vluchtelingen het in VN kampen in bijvoorbeeld Turkije, waar zo’n 2 miljoen Syriërs zijn opgevangen, zo slecht hebben, klopt volgens hem niet. In de meeste gevallen kunnen ze er waardig leven, en kunnen kinderen er gewoon naar school gaan. Die kampen kosten geld, en dat zou in zijn ogen door de Arabische Golfstaten en de OECD landen moeten worden opgehoest.

‘Weinig échte vluchtelingen, landen zullen bij huidige instroom instorten’

Daarnaast benadrukt hij dat naar verhouding maar weinig migranten die nu naar Europa gaan échte oorlogsvluchtelingen zijn. Als de EU zich enkel op hen concentreert, is er geen enkel probleem met de opvang, de financiën en de acceptatie door de autochtone bevolking. Wat er nu gebeurt is dat er een stroom van miljoenen, en ‘theoretisch zelfs miljarden’ arbeids- en economische migranten op gang wordt gehouden. Op zeker moment zal ieder land in Europa onder die last bezwijken en instorten. (3)

Bronnen:

(1) Epoch Times
(2) Epoch Times
(3) Tagesanzeiger

Share.